Karta weterana

Nazwisko: TRZASKOWSKI
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 8 listopad 1912
Miejsce urodzenia: Janów Grzybowski
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: kolejarz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kutno
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939: kolarz w kompanii zwiadowczej
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939: kolarz w kompanii zwiadowczej
Przebieg służby wojskowej: # od 15 III 1935 - w 37 pułku piechoty w Kutnie: do 20 III - na szkoleniu podstawowym w pododdziale młodego rocznika 4 kompanii piechoty, następnie w plutonie zwiadowców rowerowych kompani zwiadowczej pułku (zasadnicza służba wojskowa);
# 18 IX 1936 - przeniesiony do rezerwy;
# 1937 - na czterotygodniowym szkoleniu żołnierzy rezerwy w 10 pułku piechoty w Łowiczu;
# 23 III 1939 – zmobilizowany do 10 pp (mobilizacja alarmowa);
# 10 VII 1939 - przeniesiony do rezerwy w ramach zwolnień żołnierzy utrzymujących rodziny;
# VIII 1939 - zmobilizowany do kompanii zwiadowczej 37 pp (mobilizacja powszechna);
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 37 pp
Data śmierci: 9 wrzesień 1994
Miejsce śmierci: Janów Grzybowski
Obecne miejsce spoczynku: Śleszyn, cmentarz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Aleksandra, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica epitafijna na grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Śleszynie
Życiorys: Henryk Trzaskowski, syn Feliksa i Katarzyny, urodził się 8 listopada 1912 roku w Janowie Grzybowskim. W okresie od 15 do 20 marca 1935 roku odbył szkolenie podstawowe w pododdziale młodego rocznika 4 kompanii piechoty 37 pułku piechoty w Kutnie, po czym kontynuował zasadniczą służbę wojskową w plutonie zwiadowców rowerowych kompani zwiadowczej pułku, a następnie z dniem 18 września 1936 roku został przeniesiony do rezerwy. W roku 1937 odbył czterotygodniowe szkolenie żołnierzy rezerwy w 10 pułku piechoty w Łowiczu. Powołany do tego samego oddziału w mobilizacji alarmowej z 23 marca 1939 roku, został 10 lipca 1939 roku przeniesiony do rezerwy w ramach zwolnień żołnierzy utrzymujących rodziny. Podczas mobilizacji powszechnej trafił ponownie do 37 pułku piechoty ze składu 26 Dywizji Piechoty armii "Poznań", który znajdował się wówczas na pozycji obronnej w rejonie Wągrowca, a następnie jako kolarz w kompanii zwiadowczej wziął udział w kampanii 1939 roku. Wykonując w pierwszych dniach września zadanie przemieszczenia na główną pozycję obronną, znalazł się wśród pierwszych rannych i kontuzjowanych. Szybki odmarsz spowodował brak możliwości odejścia wraz z oddziałami dywizyjnymi kompanii sanitarnej nr 403 (dowódca: kpt. Władysław Płoszko). W rejonie Izbicy Kujawskiej, ze względu na intensywne operowanie lotnictwa niemieckiego, dowództwo dywizji podjęło decyzję o pozostawieniu rannych i kontuzjowanych pod opieką lekarza ochotnika, którym był podchorąży rezerwy Emil Bieszczad. Dla strzelca Trzaskowskiego i pozostałych żołnierzy oznaczało to dobrowolne oddanie się do niewoli. Obóz jeniecki opuścił dopiero w 1945 roku. Zmarł 9 września 1994 roku w Janowie Grzybowskim.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Gabriel Sędkowski).

Tradycja rodzinna (Bożena Andrys).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2018-11-04 00:07:44 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Książeczka wojskowa strz. Henryka Trzaskowskiego wydana 10 stycznia 1950 r. w Żychlinie przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Kutnie, w oparciu o którą został przeniesiony do rezerwy (dok. ze zb. rodzinnych, udostępnił: Gabriel Sędkowski).Książeczka wojskowa strz. Henryka Trzaskowskiego wydana 10 stycznia 1950 r. w Żychlinie przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Kutnie, w oparciu o którą został przeniesiony do rezerwy (dok. ze zb. rodzinnych, udostępnił: Gabriel Sędkowski).Henryk Trzaskowski (według fotografii z książeczki wojskowej, dok. ze zb. rodzinnych, udostępnił: Gabriel Sędkowski).Henryk Trzaskowski upamiętniony na tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Śleszynie. Stan z dn. 19 kwietnia 2014 r. (fot. Gabriel Sędkowski).

Komentarze

Proszę o kontakt Panią Bożenę Andrys.

dodany przez: MjrWPanc, 2019-06-28