Karta weterana

Nazwisko: TRZASKA
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 06 kwiecień 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: zastępca szefa taborów Armii „Poznań”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych - 4x, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 6 IV 1896. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu rtm. z starszeństwem od 1 VI 1919 służył w 6 dyonie taborów, potem w Centralnej Składnicy Taborów /1928/, a po 1930 w Kierownictwie Zaopatrzenia Taborowego. Awansowany do stopnia mjr 19 III 1937. Następnie szef taborów w Dowództwie Okręgu Korpusu V w Krakowie. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział jako z-ca szefa taborów Armii „Poznań”. Brał udział na szlaku bojowym Armii „Poznań”.
Dalsze losy n/n.
Odznaczony: KN, KW 4x, ZKZ, SKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer-B. Polak. Armia „Poznań” w kampanii wrześniowej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463 (dalej: Bauer).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Bauer i Głowacki: stopień wojskowy - mjr.
Ostatnie zmiany: 2012-02-15 08:37:57 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze