Karta poległego

Nazwisko: TROJANEK
Imię #1: Stanisław [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Herloza
Data urodzenia: 27 sierpień 1906 [2]
Miejsce urodzenia: Trzcielin
Rodzeństwo: Walentyna, Stefan, Stanisław, Franciszek
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna
Dzieci: Henryka, Lucyna, Janka, Stanisław
Ostatni adres: Trzcielin, poczta Dopiewo, pow. Poznań
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

sanit. [3]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP [4]
Jednostka: Inne jednostki 17 DP [5]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: szwadron ckm 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 wrzesień 1939 [6]
Miejsce śmierci: Witonia [7]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł w szpitalu wojennym wskutek ciężkich ran odniesionych podczas nalotu niemieckiego na jego kompanię w okolicy Łęczycy (APP, sygn. 11790).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 239
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska (dane personalne w formie: TROJANEK, bez imienia)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: 15 marca 1946 r. Marianna Trojanek, żona pochowanego, wniosła podanie o stwierdzenie zgonu męża. 12 czerwca 1946 r. Sąd Grodzki w Poznaniu w oparciu o zeznania świadków powołanych przez wnioskodawczynię - dwóch żołnierzy Wojska Polskiego, którzy służyli w jednym oddziale ze Stanisławem Trojankiem - wydał postanowienie o uznaniu jego osoby za zmarłą. Obecne miejsce spoczynku bliskiego rodzina poznała dopiero po 74 latach...
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 249 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 159 - poz. 486 (dalej: Wykaz 2009).

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Sąd Grodzki w Poznaniu 1945-1950, sygn. 11790, s. 4 (dalej: APP, sygn. 11790).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Stanisław (źródło: APP, sygn. 11790; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: KPŻP; Wykaz 2009);
[2] a) 27 sierpnia 1906 (źródło: APP, sygn. 11790; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: KPŻP; Wykaz 2009);
[3] a) sanit. (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); b) brak danych (źródło: APP, sygn. 11790; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja);
[4] a) 17 DP (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); b) brak danych (źródło: APP, sygn. 11790; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja);
[5] kompania sanitarna (źródło: APP, sygn. 11790)
[6] a) 9 września 1939 (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); b) 11 września 1939 (źródło: APP, sygn. 11790);
[7] a) Witonia (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); b) Rybniki, gm. Grabów, pow. Łęczyca (źródło: APP, sygn. 11790);
Ostatnie zmiany: 2014-10-13 20:11:14 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Sanitariusz Trojanek upamiętniony na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych - wmurowanych w Ścianę Pamięci - w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 08. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stanisław Trojanek (siedzi drugi od lewej) podczas służby w szwadronie ckm 15 Pułku Ułanów Poznańskich (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze