Karta weterana

Nazwisko: TROJAN
Imię #1: Franciszek
Imię #2: Leonard
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek (1876-1914)
Imię matki: Maria Józefa (1879-1956)
Nazwisko rodowe matki: Siwecka
Data urodzenia: 1 listopad 1897
Miejsce urodzenia: Opatów
Rodzeństwo: Maria Anna (1???-1922), Marian (1900-1902), Tadeusz (1902-1903), Róża Janina (ur. 1906), Stanisław Bogdan (ur. 1908), Eugeniusz Leszek (ur. 1911), Wacław Białkowski (1917-1920; brat przyrodni)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Janina (Niusia)
Dzieci: Zdzisław (19??-1943)
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 59 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 59 pp; Grupa Operacyjna gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza w składzie armii "Pomorze"; Grupa Operacyjna gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza w składzie armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 2 kompanii w I batalionie 59 pp; oficer sztabu Grupy Operacyjnej gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza w składzie armii "Pomorze"; oficer Oddziału III sztabu w dowództwie Grupy Operacyjnej gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza w składzie armii "Warszawa"
Przebieg służby wojskowej: # 1919-1920 - na wojnie polsko-bolszewickiej; następnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. i przydziałem do 24 pułku piechoty w Łucku;
# 1923 - odkomenderowany do Komendy Obozu Warownego Wilno, po czym przeniesiony ponownie do 24 pp i awansowany na stopień kpt. sł. st. piech.;
# 1 I 1928 - na stanowisku dowódcy kompanii w 24 pp;
# ok. 1930 - przeniesiony na stanowisko dowódcy kompanii granicznej w Korpusie Ochrony Pogranicza;
# po 1934 - przeniesiony na stanowisko dowódcy kompanii w 59 pułku piechoty w Inowrocławiu;
# 1937-1939 - na stanowisku dowódcy 2 kompanii w I batalionie 59 pp;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Medal Niepodległości
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 2 wrzesień 1950
Miejsce śmierci: Olivos (Argentyna)
Obecne miejsce spoczynku: w Argentynie
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż z tabliczką epitafijną na grobie w Argentynie
Życiorys: Franciszek Leonard Trojan urodził się 1 listopada 1897 r. w Opatowie jako pierwsze dziecko Franciszka Trojana i Marii (Marianny) Józefy z Siweckich. Ojciec Franciszka Leonarda był właścicielem piekarni i ciastkarni w Opatowie, a Trojanowie byli dość dobrze sytuowani, należąc do zamożniejszych rodzin rzemieślniczych w mieście. Problemy z prowadzeniem rodzinnego interesu rozpoczęły się dopiero po śmierci Franciszka Trojana w 1914 r., tym bardziej, że wybuchła I wojna światowa. Ostatecznie w 1917 r. rodzina opuściła Opatów, przenosząc się do Lublina.

Franciszek Leonard Trojan, jak wynika z rodzinnych przekazów, przejął od ojca uzdolnienia muzyczne (od dzieciństwa grał na skrzypcach) oraz plastyczne. Wybrał jednak karierę wojskową.

Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. Po wojnie został zweryfikowany w stopniu porucznika służby stałej piechoty ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 r. Służył w 24 pułku piechoty w Łucku. W 1923 r. odkomenderowano go do Komendy Obozu Warownego Wilno, po czym trafił ponownie do 24 pp i uzyskał awans na stopień kapitana. 1 stycznia 1928 r. był dowódcą kompanii w 24 pp, skąd ok. 1930 r. został przeniesiony na stanowisko dowódcy kompanii granicznej w Korpusie Ochrony Pogranicza. Po 1934 r. otrzymał przeniesienie na stanowisko dowódcy kompanii w 59 pułku piechoty w Inowrocławiu. W latach 1937-1939 służył jako dowódca 2 kompanii I batalionu 59 pp.

W życiu prywatnym zawarł związek małżeński z Janiną (Niusią), która urodziła mu syna Zdzisława.

W kampanii polskiej 1939 r. wziął udział na stanowisku dowódcy 2 kompanii 59 pp w składzie 15 Dywizji Piechoty armii "Pomorze". Uczestniczył w walkach z Niemcami w rejonie Solca Kujawskiego, w bojach odwrotowych pod Gąbinem, a następnie służył jako oficer sztabu Grupy Operacyjnej gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza w składzie armii "Pomorze" i "Warszawa". Z fragmentów korespondencji wynika, że został ranny w okolicach Warszawy. Po przebiciu się do stolicy brał udział w jej obronie.

Po kapitulacji przedostał się do Wilna, gdzie w latach 1939-1941 działał w ruchu oporu. Aresztowany 15 kwietnia 1941 r. przez Sowietów, został zesłany na Syberię. Uwolniony 11 listopada 1941 r. w wyniku amnestii, wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR organizowanych przez gen. Władysława Andersa. Wraz z oddziałami polskimi przez Persję, Irak, Palestynę i Egipt dotarł w marcu 1945 r. do Włoch, gdzie wziął udział w bitwie o Bolonię jako oficer 6 Lwowskiej Brygady Piechoty ze składu 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Jednocześnie jego żona i syn po wybuchu wojny przebywali u teściowej w Lublinie, a po jej wysiedleniu do Świeciechowa przenieśli się do Siedlec, gdzie żyli w bardzo ciężkich warunkach. Syn Zdzisław zmarł w Siedlcach w Wielkanoc 1943 r., natomiast żona Janina po podpisaniu litewskiej listy narodowościowej wyjechała do swojej rodziny w Wilnie.

Po zakończeniu II wojny światowej Franciszek Trojan został zdemobilizowany i przebywał w obozie demobilizacyjnym w Predappio (Forli) we Włoszech. 20 września 1946 r. dołączyła do niego 25-letnia żona (?) Dorota Trojan (z d. Marquardt), którą 2 lutego 1942 r. wywieziono z Wileńszczyzny do obozu koncentracyjnego Amberg, gdzie 25 kwietnia 1945 r. wyzwoliły ją oddziały amerykańskie, po czym mieszkała w Norymberdze. Początkowo małżonkowie planowali wyjazd do Wenezueli w Ameryce Południowej. W 1947 r. Franciszek poinformował matkę, że wraz z żoną i ich synem Piotrem Michałem mają zamiar udać się do Argentyny, gdzie kupią małe gospodarstwo (haciendę). Odpłynęli z Włoch w grudniu 1947 r., osiedlając się ostatecznie w Olivos w aglomeracji Buenos Aires, gdzie w dniu 2 września 1950 r. po ciężkiej chorobie Franciszek Leonard Trojan zmarł.

Żona Dorota utrzymywała kontakt z jego rodziną w Polsce aż do swojej śmierci wiosną 1992 r.

Jego syn Piotr Michał (Pedro Miguel) Trojan uczęszczał do szkoły kadetów armii argentyńskiej, którą ukończył w 1961 r. w stopniu porucznika. Fakt, że nie był Argentyńczykiem z pochodzenia, uniemożliwiał mu jednak rozwój dalszej kariery. W związku z tym odszedł z wojska i rozpoczął pracę w administracji cywilnej. Nie utrzymuje kontaktów z rodziną w kraju, mimo prób ich nawiązania.

Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 347.

Trojan Franciszek Leonard - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=569 [dostęp: 22 VI 2012].

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Jerzy Pluta-Czachowski, krewny weterana).

Pluta-Czachowski J., Informacje na temat rodziny Franciszka Trojana z Opatowa, Warszawa 2011 (komputeropis).

Archiwum Międzynarodowego Centrum Prześladowań Nazistowskich w Bad Arolsen.

Losy Pawła i Franciszka Trojanów, Gadkowski.pl - Strona domowa Krzysztofa Gadkowskiego, http://gadkowski.pl/publikacja/losy-pawla-i-franciszka-trojanow [dostęp: 25 VI 2012].

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2020-02-22 22:39:54 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Franciszek Leonard Trojan (pierwszy z prawej, ze skrzypcami) w latach młodości w towarzystwie rodziny: siedzących od lewej siostry Róży Janiny, Wiktorii Siweckiej, siostry Marii Anny, matki Marii Józefy oraz stojących od lewej nieznanej kobiety i ojca Franciszka (fot. ze zb. rodzinnych).Franciszek Leonard Trojan w latach szkolnych (fot. ze zb. rodzinnych).Franciszek Leonard Trojan w czasie odbywania służby wojskowej, Ostrów, dn. 24 lutego 1918 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Franciszek Leonard Trojan jako porucznik 24 pułku piechoty w Łucku (fot. ze zb. rodzinnych).Zbiórka kompanii pod dowództwem Franciszka Leonarda Trojana przed koszarami w Alejach Ujazdowskich w Warszawie (obecnie Urząd Rady Ministrów) (fot. ze zb. rodzinnych).Franciszek Leonard Trojan jako kapitan Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Franciszek Leonard Trojan jako kapitan 59 pułku piechoty w Inowrocławiu (fot. ze zb. rodzinnych).Kpt. Franciszek Leonard Trojan z synem Piotrem Michałem, Włochy, 1947 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Franciszek Leonard Trojan z Dorotą Marquart de Trojan i ich synem Piotrem Michałem w obozie demobilizacyjnym przed odpłynięciem do Argentyny, Predappio (Włochy), 1947 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Piotr Michał Trojan w towarzystwie matki Doroty Marquart de Trojan przy grobie ojca Franciszka Leonarda Trojana, Argentyna, 1950 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Piotr Michał (Pedro Miguel) Trojan (z prawej), syn Franciszka Leonarda Trojana, jako członek korpusu kadetów armii argentyńskiej (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze