Karta weterana

Nazwisko: TOMASZEWSKI
Imię #1: Stefan II
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 21 maj 1899
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 9 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: I zastępca dowódcy 9 p. uł.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl. 5 (nr 12110 Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych - 3x, Złoty Krzyż Zasługi, Srebny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 21 V 1899. W WP od XI 1918.Ukończył kurs oficerów jazdy. W szeregach 11 p. uł. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. kaw. z starszeństwem od 1 VI 1919. Następnie służy w 9 p. uł. Awansowany do stopnia rtm. 15 VIII 1924. Po ukończeniu kursu dla d-ców szwadronów dowodzi szwadronem. Do stopnia mjr awansowany 19 III 1937. w latach 1937-1939 II z-ca d-cy pułku oraz kwatermistrz. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku I z-cy d-cy 9 p. uł. w składzie Podolskiej Brygady Kawalerii przydzielonej do armii „Poznań”. Walczy z wrogiem na szlaku bojowym 9 p. uł. z którym przebija się do Warszawy i uczestniczy w jej obronie. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z niewoli 29 IV 1945 służy w PSZ na Zachodzie. Od VI 1946 do VII 1947 w stopniu ppłk sł. st. kaw. dowodzi 9 p. uł. Po demobilizacji w 1947 zamieszkał na stałe w Wlk. Brytanii, gdzie zmarł w latach siedemdziesiątych XX w.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 12110, KN, KW3x, ZKZ, SKZ
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
Rocznik oficerów kawalerii 1930;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
A.Przybyszewski.9 Pułk Ułanów Małopolskich. Pruszków 2002;
P. Bauer - B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej w 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 492.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-12-06 12:28:35 przez orka58 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppłk.Stefan Tomaszewski.
Ze zbioru K.Gożdzika

Komentarze