Karta poległego

Nazwisko: TOKARSKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

brak danych
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: ok. Szczytna i Boniewa(pow. włocławski)
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: - data śmierci 11 - 13 IX 1939r.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: w okolicy miejsca śmierci
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Boniewo, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa tablica epitafijna kwatery wojskowej żołnierzy września 1939r., Cmentarz Parafialny w Boniewie.(data powstania obelisku – 1947r., data odnowienia – 1969r.);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - "Karta Ewidencyjna Miejsca Pamięci Narodowej"(Cmentarz Parafialny w Boniewie -pomnik i kwatera 121 żołnierzy poległych w 1939 roku) Urzędu Gminy Boniewo(otrzymana z UG Boniewo).;

- „Monografia powiatu włocławskiego”, Praca zbiorowa pod red. Stanisława Laguny, Włocławek 1968., s. 331-335.;
Uwagi: - Patronat Społeczny - młodzież szkolna, Parafia Nawiedzenia NMP, Proboszcz: ks. kan. Jarosław Włodarz;
- Patronat Administracyjny - Urząd Gminy Boniewo, prowadząca "Kartę...": p.Zdzisława Bywalska;

- Tablica epitafijna:
http://www.bohaterowie1939.pl/files_user/2011.05.23-191a.jpg

Ostatnie zmiany: 2011-06-12 09:21:47 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze