Karta weterana

Nazwisko: TEODORCZYK
Imię #1: Mieczysław
Imię #2: Roman
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Adam
Imię matki: Paulina
Nazwisko rodowe matki: Biedermann
Data urodzenia: 28 luty 1899
Miejsce urodzenia: Łódź
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Władysława z d. Wirpszo (1899-1963) - poślubiona w 1923 r.
Dzieci: Aleksandra (1926-2010), Waldemar (1928-2002)
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej w baonie ON

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Pomorze
Jednostka: baon ON Starogard
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 kompanii "Starogard"
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Starogard"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 1 kompanii "Starogard"
Przebieg służby wojskowej: # 1919-1920 - w szkole podoficerskiej w Dęblinie i Szkole Podchorążych w Warszawie, następnie w randze pchor. w 85 pułku Strzelców Wileńskich na wojnie polsko-bolszewickiej;
# 1 VI 1921 - odnotowany w stopniu ppor. piech. ze starszeństwem z dniem 1 III 1922 r. (lokata 7.) i przydziałem do 85 pp;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 IX 1920 r. (lokata 33./1050.) i przydziałem do 85 pp;
# 1923-1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 III 1922 r. (lokata 7.) i przydziałem do 85 pp w Nowej Wilejce;
# 1928 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 III 1922 r. (lokata 6.) i przydziałem do 85 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 III 1922 r. (lokata 5./1172.) i przydziałem do 85 pp;
# 17 XII 1931 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 76.);
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 76.) i przydziałem do 85 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 73./1978.) i przydziałem do 85 pp;
# 7 VI 1934 - przeniesiony do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 4, 17 IX 1934 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 7 kompanii w III batalionie 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 71./1783.) i przydziałem do 14 pp;
# 1935-1937 - jako oficer 14 pp na stanowisku komendanta Przysposobienia Wojskowego na pow. Nieszawa (z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim);
# 1937 - na kursie dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy 2 kompanii w I batalionie 14 pp;
# 1938 - w składzie 14 pp podczas operacji zajmowania Zaolzia;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 2 kompanii w I batalionie 14 pp;
# poł. VIII 1939 - przeniesiony na stanowisku dowódcy 1 kompanii baonu ON "Starogard";
# 24 VIII 1939 - w trakcie mobilizacji alarmowej w stopniu kpt. sł. st. piech. na stanowisku dowódcy 1 kompanii baonu ON "Starogard";
# 29 VIII 1939 - wraz z baonem ON "Starogard" przerzucony w rej. Rakowca;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Starogard", m.in. w bitwie nad Bzurą; ok. 18-19 IX - postrzelony w lewe płuco w rej. Sochaczewa, następnie wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 4 luty 1944
Miejsce śmierci: Pomiechówek, Fort III
Obecne miejsce spoczynku: Pomiechów, cmentarz parafialny, kwatera wojenna, mogiła indywidualna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: # inskrypcja epitafijna na płycie nagrobnej mogiły indywidualnej w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Pomiechowie;
# tablica pamiątkowa wmurowana w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku (odsłonięta 28 II 1999 r.)
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.21 r., Warszawa 1921, s. 221, 917.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 141.

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 370, 457.

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 321, 399.

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 99, 260.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 10, s. 117.

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XII, 1931, nr 12, s. 401.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 79, 613.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 81.

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XV, 1934, nr 11, s. 156.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 79.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 108, 123, Zał. nr 9 - s. 289, Zał. nr 10 - s. 292, Zał. nr 11 - s. 294, Zał. nr 12 - s. 297, Zał. nr 13 - s. 299.

Morkowski J., Batalion Obrony Narodowej "Starogard" (82 batalion piechoty) 1937-1939, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", R. XIX (LXIX), 2017, nr 1 (259), s. 115, 122, 126, 167-168, 170.

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: W 1917 r. ukończył gimnazjum w Zaciszu pod Sulejowem.

Po wzięciu do niewoli niemieckiej zdołał zbiec ze szpitala. W listopadzie 1939 r. pod pseudonimem "Roman" zaangażował w działalność konspiracyjną na terenie powiatu włocławskiego i sąsiednich. Poszukiwany listami gończymi, przeniósł się w 1940 r. na teren północnego Mazowsza. Ukrywając się jako Tadeusz Opolski w Płocku i Sierpcu, współorganizował Polską Organizację Zbrojną "Znak" (POZ) na tym terenie, będąc komendantem obwodu Sierpc, a od sierpnia 1941 r. – komendantem Okręgu III Mazowsze. Po scaleniu POZ "Znak" z Armią Krajową został 28 sierpnia 1942 r. przeniesiony do Warszawy; awansowany na stopień majora i mianowany szefem Wydziału III Warszawa AK. Aresztowany 17 lutego 1943 r. przez funkcjonariuszy Gestapo, był więziony w Warszawie, Modlinie, Płocku, Poznaniu, Bydgoszczy i Berlinie. 4 lutego 1944 r. został powieszony wraz z 106 żołnierzami podziemia w Forcie III w Pomiechówku.
Ostatnie zmiany: 2023-07-06 22:06:43 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mieczysław Roman Teodorczyk jako kapitan 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Tablica pamiątkowa ku czci Mieczysława Teodorczyka wmurowana w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku. Stan z 2017 r. (fot. Robert Feter).Mogiła indywidualna w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Pomiechowie - miejsce pochówku Mieczysława Romana Teodorczyka. Stan z lipca 2012 r. (fot. Mateusz Opasiński, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22899382).

Komentarze