Karta weterana

Nazwisko: SZYDŁOWSKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15 lipiec 1906
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt. dypl.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: Inne jednostki 2 DP Leg.
Funkcja na 1 września 1939: oficer operacyjny
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: od 8 IX 1939r. - szef sztabu dywizji
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 14245).
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 25 czerwiec 1969
Miejsce śmierci: w Wlk. Brytanii
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 15 VII 1906. Po ukończeniu szkoły średniej wstępuje do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie, gdzie przebywa w latach 1926-1929. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1929 z przydziałem do 6 pp Leg. w Wilnie na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1932. Do 1937 służył w 6 pp Leg., gdzie pełnił różne funkcje m. in. d-ca kompanii. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 19 III 1937. Od XI 1937 do VIII 1939 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. W VIII 1939 przydzielony do sztabu 2 DP Leg. W wojnie obronnej we IX 1939 uczestniczy do 8 IX 1939 na stanowisku oficera operacyjnego sztabu, a od 8 IX 1939 na stanowisku szefa sztabu 2 DP Leg. Brał udział w walce z wrogiem na szlaku bojowym 2 DP Leg. Uczestnik obrony Modlina. Po kapitulacji Modlina od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z oflagu 29 IV 1945 służył w PSZ na Zachodzie. Po demobilizacji w 1947 osiadł na stałe w Wlk. Brytanii, gdzie zmarł 25 VI 1969.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 14245.
Rocznik oficerski 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 349.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 216 i 398 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski, s. 216: " Po zapadnięciu zmroku dywersanci zaatakowali sztab 2 DP, lecz zostali odparci. Po odparciu ataku dywersantów dowódca 2 DP, płk Dojan-Surówka, zabrał ze sobą szefa sztabu [płk dypl. Pęczkowski], pomocnika kwatermistrza i dowódcę łączności. Noc 8/9 września przepędził w pobliskim dworze Kuźmy, a następnie pojechał do Skierniewic, skąd przez Błonie udał się do Warszawy i dalej na wschód. [...]. W związku z powyższym dowództwo 2 DP objął dowódca piechoty dywizyjnej, płk dypl. A. Staich, a szefem sztabu dywizji został kpt. dypl. Z. Szydłowski, dotychczasowy oficer operacyjny."

Wróblewski, s.398:
Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 29 IX 1939r.
Rozkaz do 2 dywizji piechoty Legionów
[….]. Za wybitne zasługi na polu chwały nadaję niżej wymienionym żołnierzom 2 DP Leg. krzyże Virtuti Militari następujących stopni:
szef sztabu, kpt. dypl. Zygmunt Szydłowski - Virtuti Militari 4 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-02-04 00:39:45 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze