Karta poległego

Nazwisko: SZYDŁOWSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Królak
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia: Markowice
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [1]
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 63 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 63 pp
Funkcja po 1 września 1939: w 7 kompanii
Przebieg służby wojskowej: Szkoła Podchorążych Piechoty
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Bielawy
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Bielawy, koło szkoły
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach;
2) Tablica pamiątkowa wmurowana w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach;
Przedmioty znalezione przy pochowanym: wykaz wyposażenia osobistego
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: pierwotnie - PCK Oddział w Łowiczu
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 224 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, Łowicz, 16. 02. 1946 r. (maszynopis), s. 18-19 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Tradycja rodzinna (zebr. Mateusz Szydłowski, wnuk stryjeczny pochowanego).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza pochowanego w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach (przede wszystkim daty urodzenia) jego identyfikacja w oparciu o informacje z tradycji rodzinnej wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) ppor. (źródło: KPŻP); b) st. sierż. pchor. (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
Ostatnie zmiany: 2015-10-23 21:18:45 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Władysław Szydłowski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach. Stan z dn. 29.09.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze