Karta weterana

Nazwisko: SZTAREJKO
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 21 wrzesień 1895
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

płk dypl.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 84 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca pułku
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: od 16 do 19 września 1939r. dowodzi oddziałem wydzielonym działającym w Puszczy Kampinoskiej
Przebieg służby wojskowej: - od 1 VI 1919r. - kapitan,
- p.o. dowódcy baterii I batalionu 82 pp w Brześciu nad Bugiem,
- oficer w sztabie 14 DP,
- dowódca batalionu,
- szef sztabu DOK IX w Brześciu nad Bugiem,
- dowódca pułku
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. IV i V, Krzyż Walecznych 3x
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 13 październik 1976
Miejsce śmierci: w Londynie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Urodzony 21 IX 1895r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy, trzykrotnie Krzyżem Walecznych i wieloma innymi. Kpt. od 1 VI 1919r. W okresie międzywojennym na różnych stanowiskach; p.o. dowódcy baterii I batalionu 82 pp w Brześciu nad Bugiem, oficer w sztabie 14 DP, dowódca batalionu, szef sztabu DOK IX w Brześciu nad Bugiem. W wojnie obronnej 1939r. dowodzi 84 pp, a 16 - 19 IX oddziałem wydzielonym działającym w Puszczy Kampinoskiej. Za te ostatnie działania otrzymał specjalną pochwałę w rozkazie dowódcy GO z 28 IX 1939r. Za wojnę obronną odznaczony Krzyżem Virtuti Militari IV klasy. Ranny podczas bombardowania Modlina w ostatnich dniach oblężenia. Po zakończeniu działań w niewoli niemieckiej. Uczestnik konspiracji obozowej. W Oflagu IIC Woldenberg wyznaczony na dowódcę samoobrony w wypadku podjęcia przez Niemców akcji zmierzającej do likwidacji obozu. Podczas ewakuacji w I 1945r. stał na czele kolumny "Zachód", złożonej z 879 jeńców, która przechodziła pod eskortą oddziałów Landswehry do Oflagu VIIA Murnau. Po wojnie pozostał na Zachodzie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 413.


Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-08-28 12:35:15 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze