Karta poległego

Nazwisko: SZMELCER
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 13 luty 1908
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca plutonu pionierów w pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por. [1]
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu pionierów
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu pionierów
Przebieg służby wojskowej: # 5 VIII 1933 - po ukończeniu szkoły podchorążych promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1933 r. (lokata 231.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 4, 17 IX 1934 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko młodszego oficera 7 kompanii w III batalionie 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1933 r. (lokata 228./347.) i przydziałem do 14 pp;
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres zimowy 1936/1937 r. na stanowisko młodszego oficera 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# z dniem 19 III 1937 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. (lokata 74.);
# 4 III - 9 VII 1938 - na kursie pionierskim dla oficerów piechoty w Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie;
# 16 III 1938 - przebywając na kursie, odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy plutonu 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 19 III 1937 r. (lokata 66.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu pionierów 14 pp;
# IV 1939 - wyznaczony na członka Oficerskiego Sądu Honorowego 14 pp na rok 1939;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu pionierów 14 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 19 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Budy Stare [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił cmentarza wojennego w Budach Starych
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 214 (dalej: KPŻP).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 61, 65 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XIV, 1933, nr 9, s. 157, 165 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk.).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 162 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 2, Londyn 1970, s. 14 (dalej: Kryska-Karski 1970).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 137, 215, Zał. 9 - s. 289, Zał. 10 - s. 292, Zał. 11 - s. 295, Zał. nr 12 - s. 297, Zał. nr 13 - s. 299, Zał. nr 14 - s. 305 (dalej: Ciesielski 2008).

Uwagi:
Przypisy: [1] Kpt., awansowany pośmiertnie (źródło: Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 305)
[2] a) 19 września 1939 (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1970; Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 305); b) 18 września 1939 (źródło: CAW, sygn. II/1/16); c) brak danych (źródło: Dz. Pers. MSWojsk.; Lista starszeństwa 1935);
[3] a) Budy Stare (źródło: KPŻP); b) pod Budami Starymi (źródło: Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 305); c) Stare Budy-Biała Góra (źródło: CAW, sygn. II/1/16); d) Kampinos (źródło: Kryska-Karski 1970); e) brak danych (źródło: Dz. Pers. MSWojsk.; Lista starszeństwa 1935);
Ostatnie zmiany: 2023-02-11 22:23:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Kazimierz Szmelcer upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Budach Starych. Stan z dn. 25 grudnia 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze