Karta weterana

Nazwisko: SZCZURKIEWICZ
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Józef
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 plutonu 8 baterii
Przydział po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - 29 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 107/110, 121, Aneks 1 - s. 154, s. 208 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 107/110: " 17 września. […]. Dowództwo 2 dywizjonu 17 pal objął kpt. Ludwik Głowacki. Byli przy nim oficerowie z dowództwa dywizjonu: ppor. rez. Aleksander Schmidt, ppor. rez. Klemens Matuszewski, ppor. rez. Kazimierz Łotocki, ppor. rez. Franciszek Laurentowski i ppor. Joachim Kościński. Ponadto w 4 baterii: ppor. rez. Adam Czartoryski, ppor. rez. Gwidon Nalegowicz, ppor. rez. Jerzy Wróblewski i ppor. rez. Aleksander Dzianott oraz w 6 baterii por. rez. Wiktor J. Wawrowski, ppor. rez. mgr Jan Stachecki i ppor. rez. Marian Jan Zygmunt. Stan 2 dywizjonu wynosił: 222 ludzi i 150 koni bez dział. W 3 dywizjonie znajdowało się 7 oficerów rezerwy, m. in.: ppor. rez. Antoni Gniot, ppor. rez. Stanisław Szczurkiewicz, ppor. Ruszkowski."

Głowacki 1969, s. 121: " W 29 pułku piechoty walczyli: mjr Alfons Kubisz – jako dowódca 2 batalionu 29 pp, kpt. Tadeusz Post, kpt. rez. Stefan Konwerski, kpt. Jan Świdowski – jako adiutant dowódcy punktu zbornego „ Cytadela”, a od 22 września - dowódca 3 batalionu 29 pp, por. Edward Białach, por. Feliks Deutsch, por. Zdzisław Smekczyński, por. Bolesław Bukowiecki, por. Franciszek vel Zbigniew Majewski, ppor. Józef Góral, Paweł Buchholtz, Władysław Zaorski ( dowódca kompanii roboczej 68 pp), Stanisław Kalarus, Marian Koperski, Ludwik Kasprzak, Stanisław Szczurkiewicz, Ludwik Szawłowski, Mieczysław Gniotek, Marian Grzemba, Stanisław Kibler, Stanisław Kornacki, Tadeusz Rukściński, Feliks Bock oraz około 200 – 300 podoficerów i szeregowców przeważnie z 69 pp piechoty.”
Ostatnie zmiany: 2012-06-15 09:34:59 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze