Karta poległego

Nazwisko: SZCZĘSNY
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 październik 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu kolarzy kompanii zwiadowczej
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu kolarzy kompanii zwiadowczej
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 10 wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci: Żychlin [2]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran odniesionych w wyniku niemieckiego bombardowania lotniczego (około 50 samolotów) pozycji kompanii zwiadowczej 14 pp w dworze Bedlno, w czasie którego świeżo przybyły z uzupełnień dowódca plutonu kolarzy nakazał podległym żołnierzom zmianę stanowisk (IPMS, sygn. B.I.31/C/1).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Żychlin, Al. Racławickie, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna stela nagrobna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Żychlinie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 209 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 416 (Kryska-Karski 1996).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), Wykaz rannych oficerów, s. 62 - poz. 14 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.31/C, 14 Pułk Piechoty Ziemi Kujawskiej, poz. 1, s. 1-6, Relacja por. Feliksa Stawickiego, 1 XII 1945 (dalej: IPMS, sygn. B.I.31/C/1).

Kraiński I., Pekról J., 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 27-28 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 10 września 1939 (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996; IPMS, sygn. B.I.31/C/1; Kraiński, Pekról 1992); b) 12 września 1939 (źródło: CAW, sygn. II/1/16);
[2] a) żychlin (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996); b) Bedlno / błędnie: D.[wór] Bedlino (źródło: CAW, sygn. II/1/16 / IPMS, sygn. B.I.31/C/1); c) brak danych (źródło: Kraiński, Pekról 1992);
Ostatnie zmiany: 2015-08-03 15:42:42 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tablica epitafijna ppor. Tadeusza Szczęsnego, Żychlin, Al. Racławickie, kwatera wojenna.

Komentarze