Karta weterana

Nazwisko: SZCZEPANIAK
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława
Nazwisko rodowe matki: Niedziela
Data urodzenia: 1909
Miejsce urodzenia: Krępa, gm. Łysobyki, pow. Łuków
Rodzeństwo: Władysława Pietrzak, Kazimiera Turek (4 III 1915 - 5 IX 2006), Maria Kułak
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: [narzeczona Edyta Ciecińska]
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca patrolu w plutonie łączności

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 psk
Funkcja na 1 września 1939: dowódca patrolu w plutonie łączności
Przydział po 1 września 1939: 7 psk
Funkcja po 1 września 1939: podsztandarowy (od 17 IX)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Krzyż Walecznych (trzykrotnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 7 psk; 19 IX - ranny
Data śmierci: 1943 [1]
Miejsce śmierci: Dachau, obóz koncentracyjny [2]
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Stanisław Szczepaniak urodził się w 1909 roku we wsi Krępa w gminie Łysobyki i powiecie Łuków jako syn Jana i Bronisławy z Niedzielów. Służył jako podoficer zawodowy w 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w Poznaniu, w którego szeregach wziął również udział w wojnie obronnej Polski 1939 roku. Jako plutonowy i dowódca patrolu w plutonie łączności walczył na szlaku bojowym swojego oddziału, od Wielkopolski po Warszawę. Od 17 września pełnił funkcję podsztandarowego, będąc wespół ze starszym wachmistrzem Leopoldem Badurą odpowiedzialnym za sztandar pułku, który mimo odniesienia rany szczęśliwie doprowadził do stolicy. Zdemobilizowany po kapitulacji, powrócił do rodzinnej Krępy, skąd został wywieziony przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym, początkowo we Flossenbürgu, następnie w Dachau, gdzie zginął zamęczony w 1943 lub 1944 roku. Pozostawił narzeczoną Edytę Ciecińską, która pracowała w kantynie wojskowej na terenie koszar 7 psk w Poznaniu.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Szacherski Z., Wierni przysiędze, Warszawa 1966, s. 314 (dalej: Szacherski 1966).

Knoll Cz., Wspomnienie o 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, Poznań 1997, s. 88 (dalej: Knoll 1997).

Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025644, OK_025681, OK_025682, OK_025683, OK_025704, OK_025705, OK_025706, OK_025783, OK_025793, OK_025795, OK_025796, OK_025800, OK_025826, OK_025830 (dalej: FotoKarta).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Barbara Urszula Turek, siostrzenica weterana).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 1943 (źródło: Szacherski 1966; Knoll 1997); b) ok. 1944 (źródło: FotoKarta);
[2] a) Dachau, obóz koncentracyjny (źródło: FotoKarta); b) "w więzieniu" (źródło: Szacherski 1966; Knoll 1997);
Ostatnie zmiany: 2019-05-20 22:59:18 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Poznań, dn. 2 lipca 1936 r. Plut. Stanisław Szczepaniak (drugi z prawej) wraz z narzeczoną Edytą Ciecińską na spotkaniu towarzyskim żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025681, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025681.jpg.php).Lata 30. XX w. Plut. Stanisław Szczepaniak (bez rogatywki) wśród żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025682, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025682.jpg.php).Poznań, ul. Taborowa, lata 30. XX w. Plut. Stanisław Szczepaniak w koszarach 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025705, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025705.jpg.php).Lata 30. XX w. Plut. Stanisław Szczepaniak jako podoficer 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025704, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025704.jpg.php).Lata 1930-1939. Stanisław Szczepaniak (w środku) wśród żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025783, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025783.jpg.php).Śmigiel, pow. Kościan, lata 30. XX w. Stanisław Szczepaniak wraz z narzeczoną Edytą Ciecińską podczas odwiedzin u chorej Jutty Ciecińskiej, starszej siostry Edyty (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025644, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025644.jpg.php).Śmigiel, pow. Kościan, 1935-1939 r. Stanisław Szczepaniak wraz z narzeczoną Edytą Ciecińską (stoją z prawej) wśród członków rodzin Ciecińskich i Balcerów - uczestników uroczystości ślubnych Jutty z Ciecińskich (starszej siostry Edyty) i Leona Szady. Obok młodej pary siedzą rodzice Jutty - Paweł Cieciński i Fryda-Joanna z d. Pukownik - oraz ksiądz Tadeusz Gronwald (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025800, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025800.jpg.php).Śmigiel, pow. Kościan, 2. połowa lat 30. XX w. Stanisław Szczepaniak (pierwszy z prawej) na przyjęciu weselnym Jutty z Ciecińskich (starszej siostry jego narzeczonej Edyty) i Leona Szady (pierwsi z lewej) w towarzystwie rodziców Jutty - Frydy-Joanny z d. Pukownik i jej męża Pawła Ciecińskiego, księdza wikarego Tadeusza Gronwalda oraz Walentego Balcera i jego żony Leonii z Ciecińskich (starszej siostry Edyty) (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025683, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025683.jpg.php).Stare Bojanowo, pow. Kościan, stacja kolejowa, lata 30. XX w. Stanisław Szczepaniak (z prawej) z narzeczoną Edytą Ciecińską w towarzystwie Jutty Szady z d. Ciecińskiej (starszej siostry Edyty) i jej męża Leona obok pierwszej przedwojennej taksówki w Śmiglu - własności pana Kaczmarka (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025706, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025706.jpg.php).Rewers dowodu osobistego wystawionego dla Edyty Ciecińskiej, narzeczonej Stanisława Szcepanika, dn. 22 listopada 1939 r. w Śmiglu, pow. Kościan (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025826b, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025826b.jpg.php).Krępa, pow. Łuków, 1920-1939 r. Młodsza siostra Stanisława Szczepaniaka w furażerce brata (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025796, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025796.jpg.php).Krępa, pow. Łuków, okres okupacji hitlerowskiej (1940-1945). Rodzeństwo Stanisława Szczepaniaka (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025793, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025793.jpg.php).Krępa, pow. Łuków, okres okupacji hitlerowskiej (1940-1945). Młodsza siostra Stanisława Szczepaniaka w towarzystwie ojca (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025795, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025795.jpg.php).Rewers karty pocztowej do rodziny wysłanej przez Stanisława Szczepaniaka z niemieckiego obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu dn. 16 lutego 1941 r. (zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025830, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025830.jpg.php).Awers karty pocztowej do rodziny wysłanej przez Stanisława Szczepaniaka z niemieckiego obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu dn. 16 lutego 1941 r.: "Moi kochani, jestem zdrowy. Wiedzie mi się dobrze. Napisałem do Was kartkę drugiego lutego, ale bez odpowiedzi. List ode mnie dajcie do przeczytania Edycie [narzeczonej] i Edyta powinna już do mnie napisać. Piszcie do mnie po niemiecku i długopisem. Pozdrowienia dla wszystkich. Stach". (zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025830b, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025830b.jpg.php).Krępa, pow. Łuków, dn. 17 sierpnia 1945 r. Siostra Stanisława Szczepaniaka w towarzystwie Leonii Balcer z d. Ciecińskiej, starszej siostry jego narzeczonej Edyty Ciecińskiej (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_033, udostępnił Piotr Balcer], sygn. OK_025688, http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_025688.jpg.php).

Komentarze