Karta weterana

Nazwisko: SZANDOROWSKI
Imię #1: Wiktor
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 28 listopad 1892
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: sztab armii
Funkcja na 1 września 1939: dowódca lotnictwa i OPL
Przydział po 1 września 1939: Grupa Operacyjna gen. M. Tokarzewskiego – Karaszewicza z armii „Pomorze”
Funkcja po 1 września 1939: od 11 IX 1939 dowódca lotnictwa i OPL w Dowództwie Grupy Operacyjnej w składzie Armii „Pomorze” dowodzonej przez gen. M. Tokarzewskiego –Karaszewicza,
od 21 IX 1939 bierze udział w obronie Modlina.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 28 grudzień 1948
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 28 XI 1892. Ukończył szkołę średnią. Służył w armii rosyjskiej, gdzie ukończył szkołę oficerską potem w KP na Wschodzie. Od XI 1918 w stopniu por. w WP. służył w Szkole Obserwatorów Lotniczych, której w 1920 był k-dtem. Dekretem NW Nr L. 2299 z 9 IX 1920 zatwierdzony z starszeństwem od 1 IV 1920 w stopniu kpt. sł. st. lot. W VI 1920 ewakuowany z szkołą do Bydgoszczy. W 1922 zweryfikowany w stopniu mjr sł. st. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 1 p. lot. skąd został odkomenderowany w 1923 do Departamentu IV Żeglugi Powietrznej MSWoj., a następnie do Centralnych Zakładów Lotniczych. W VIII 1926 przeniesiony z Centralnego Zakładu Lotniczego do Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa. /ne 1 p. lot./ Awansowany do stopnia ppłk sł. st. lot. 1 I 1927. Przeniesiony w IV 1929 z Instytutu Badań Lotnictwa do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie na stanowisko dyrektora nauk, z jednoczesnym przydziałem do Kadry Oficerów Lotnictwa. W okresie 7 I -7 IV 1930 przebywał na kursie dla oficerów sztabowych przy WSWoj. w Warszawie. W IV 1933 przeniesiony z Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie do dyspozycji szefa Departamentu Aeronautyki MSWoj. W VI 1935 przeniesiony z dyspozycji szefa Departamentu Aeronautyki MSWoj. do Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWoj. na stanowisko szefa wydziału. W latach 1937-1939 pełnił jako p. o. funkcję d-cy OPL w DOK VIII w Toruniu. W kampanii wrześniowej bierze udział na stanowisku d-cy lotnictwa i OPL w sztabie Armii „Pomorze” a od 11 IX 1939 w Dowództwie Grupy Operacyjnej w skaldzie Armii „Pomorze” dowodzonej przez gen. M. Tokarzewskiego –Karaszewicza. Od 21 IX 1939 bierze udział w obronie Modlina. Po kapitulacji Modlina 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Po wojnie w kraju.
Odznaczony: ZKZ.
Zmarł 28 XII 1948.
Dz. Pers. Nr 36 z 22 IX 1920;
Dz. Pers. Nr 34 z 25 VIII 1926;
Dz. Pers. Nr 9 z 27 IV 1929;
Dz. Pers. Nr 1 z 21 I 1930;
Dz. Pers. Nr 5 z 11 IV 1933;
Dz. Pers. Nr 8 z 1 VI 1935;
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
K. Ciechanowski. Armia „Pomorze” 1939. W-wa 1983
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 347.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-30 23:08:34 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze