Karta poległego

Nazwisko: SZAŁOWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: August
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Nowińska
Data urodzenia: 28 maj 1904
Miejsce urodzenia: Łuków
Rodzeństwo: Maria Tadea Schmidt-Szałowska (1901-1992)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci: -
Ostatni adres: Kielce
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: prawnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: sędzia Sądu Powiatowego w Kielcach

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 4 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 1934 - wykazany jako ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 IX 1932 r., lokatą 284. w Korpusie Oficerów Rezerwy Piechoty i przydziałem mobilizacyjnym do 23 pułku piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim; ewidencyjnie podlegał PKU Warszawa M. III;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci:
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Tadeusz August Szałowski urodził się 28 maja 1904 roku w Łukowie jako syn Stanisława Szałowskiego i Marii z Nowińskich. Ukończył szkołę średnią w Siedlcach, a następnie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako sędzia w sądach w Białej Podlaskiej, Jaśle oraz w Kielcach (do roku 1939). Jako podporucznik rezerwy został zmobilizowany przez 4 Pułk Piechoty Legionów w Kielcach i w szeregach tejże jednostki ze składu 2 Dywizji Piechoty Legionów armii "Łódź" wziął udział w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku. Podczas działań wojennych zaginął...
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Dotychczasowe starania rodziny mające na celu ustalenie jego wojennych losów i obecnego miejsca spoczynku nie przyniosły rezultatu.
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja.

„Rocznik Oficerski Rezerw”, 1934, s. 91. 457.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2014-02-25 00:19:57 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Zachowana przez rodzinę fotografia Tadeusza Augusta Szałowskiego z okresu lat 1930.

Komentarze