Karta poległego

Nazwisko: ŚWIERKOSZ
Imię #1: Michał
Imię #2: Józef
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 wrzesień 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 84 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 plutonu 8 kompanii III baonu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 5 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: rej. Żar
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Jeżów, ul. Wojska Polskiego, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 29 IX 1905. Ukończył szkołę średnią, a następnie odbył w latach 1927-1928 służbę wojskową w Batalionie Szkolnym Podchorążych Piechoty. Po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z starszeństwem od 1 I 1930 z przydziałem mobilizacyjnym do 984 pp w Pińsku. Ewidencyjnie podległa PKU Łuniniec. Po kolejnych ćwiczeniach awansowany do stopnia por. rez. 1 I 1936.Zmobilizowany w VIII 1939 do WP i wcielony do 84 pp w Pińsku. W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 1 plutonu 8 kompanii III baonu 84 pp w składzie 30 DP. Poległ 5 IX 1939 w walce z Niemcami w m. Żar. Pochowany na cmentarzu w Jeżowie.
Rocznik oficerski rezerw 1934;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
M.Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991; A. Nawrocki. 84 Pułk Strzelców Poleskich. Pruszków 2000.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 235.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-12-09 12:23:09 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze