Karta poległego

Nazwisko: ŚWIDLIKIEWICZ
Imię #1: Michał
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef (robotnik)
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Pawlak
Data urodzenia: 8 wrzesień 1901 [1]
Miejsce urodzenia: Tłokinia, gm. Opatówek, pow. Kalisz
Rodzeństwo: Marcin (1887-1927), Agnieszka (1890-1929), Szczepan (1891 - ok. 1960), Jakub (1894-1958), Marianna (1897-1939), Stanisława (1899-????), Jan (1903-1981), Rozalia (1907-????), Weronika (1910-1979)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Józefa Świdlikiewicz (1904-1974)
Dzieci: Janina (po mężu Borysow, 1929-2011)
Ostatni adres: Kalisz, pl. 11 Listopada 2/9
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 7 dyon taborów [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 30 VIII 1939 - zmobilizowany do Wojska Polskiego
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 listopad 1939 [3]
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Zmarł w Szpitalu Maltańskim (ZCK W-wa).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B25, rząd 11, grób 30
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Michał Świdlikiewicz urodził się 8 września 1901 roki w Tłokini w powiecie Kalisz jako siódme z dziesięciorga dzieci Józefa i Marianny z domu Pawlak małżonków Świdlikiewiczów. Około roku 1905 wraz z rodziną zamieszkał w Winiarach (obecnie dzielnica Kalisza), gdzie spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze. Jego ojciec pracował jako robotnik w Winiarach, a matka przy kościelnej plebanii w Tłokini. Poślubił Józefę Świdlikiewicz. Małżonkowie zamieszkali w Kaliszu, przy pl. 11 Listopada 2/9. Zmobilizowany jako rezerwista 30 sierpnia 1939 roku przez 7 dywizjon taborów, wziął udział w kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku. Zmarł 9 listopada 1939 roku w Szpitalu Maltańskim w Warszawie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: 11 listopada 1939 r. zwłoki zmarłego dwa dni wcześniej podoficera pochowano w jednej z kwater Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej w Warszawie, gdzie spoczywają do dziś.
Poszukiwania mogiły: W 1946 r. Józefa Świdlikiewicz, żona Michała, wniosła w Starostwie Powiatowym w Ostrowie podanie o uznanie męża za zaginionego w czasie działań wojennych (nr sprawy In. 14-390/46). Komisja Rewizyjno-Lekarska przy starostwie przychyliła się do wniosku w orzeczeniu z 29 stycznia 1947 r. Z kolei 28 stycznia 1950 r. małżonka Michała Świdlikiewicza złożyła w Sądzie Grodzkim w Kaliszu podanie o uznanie jego osoby za zmarłą (sygn. akt Zg. 23/50). Sąd przychylił się do wniosku w postanowieniu z 25 lipca 1950 r., przy czym datę śmierci zaginionego ustalono urzędowo na 9 maja 1946 r., godz. 24:00.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 234 (dalej: KPŻP).

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tłokini, sygn. 11/761/0/1/101, Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat), 1901, akt urodzenia nr 119 (dalej: AP Kalisz, sygn. 11/761/0/1/101).

Akt zgonu Michała Świdlikiewicza wystawiony przez naczelnego kapelana Korpusu Sanitarnego Związku Kawalerów Maltańskich w Polsce (rękopis, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie) (dalej: ZCK W-wa).

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Sąd Grodzki w Kaliszu, sygn. 11/1180/0/2.6/2450, Akta w sprawie cywilnej Świdlikiewicz Józefy [zam. Kalisz] o uznanie za zmarłego [Michała Świdlikiewicza, zam. Kalisz, zm. 1946 r.] (dalej: AP Kalisz, sygn. 11/1180/0/2.6/2450).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania własne (Dorota Cieślewicz, wnuczka stryjeczna pochowanego).

Uwagi: Por. ZCK W-wa, gdzie miejsce urodzenia zmarłego odnotowano w formie zniekształconej: "Tłockinie, pow. Kalisz".

Zachodzi prawdopodobieństwo tożsamości pochowanego z Michałem Świdlikiewiczem odnotowanym w stopniu st. uł. jako zdobywca 4. nagrody w konkursie hippicznym przeprowadzonym 20 maja 1923 r. dla podoficerów i kandydatów na podoficerów 3 pułku ułanów w Tarnowskich Górach oraz w stopniu kpr. jako zdobywca 1. nagrody w konkursie władania bronią białą przeprowadzonym 29 czerwca 1924 r. dla podoficerów tegoż pułku (Zawody konne pułku 3-go Ułanów, "Żołnierz Polski", R. V, 1923, nr 31/363, s. 19; Z zawodów konnych 3-go pułku ułanów, "Przegląd Kawaleryjski", R. I, 1924, nr 2, s. 54).
Przypisy: [1] a) 8 września 1901 (źródło: ZCK W-wa; AP Kalisz, sygn. 11/761/0/1/101; AP Kalisz, sygn. 11/1180/0/2.6/2450); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) 7 dyon taborów (źródło: ZCK W-wa); b) baon stoł. (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: AP Kalisz, sygn. 11/761/0/1/101; AP Kalisz, sygn. 11/1180/0/2.6/2450);
[3] a) 9 listopada 1939 (źródło: ZCK W-wa); b) 9 maja 1946, godz. 24:00 (źródło: AP Kalisz, sygn. 11/1180/0/2.6/2450) - data ustalona urzędowo; c) 26 września 1939 (źródło: KPŻP); d) brak danych (źródło: AP Kalisz, sygn. 11/761/0/1/101);
Ostatnie zmiany: 2021-09-11 00:08:11 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Akt zgonu Michała Świdlikiewicza wystawiony przez naczelnego kapelana Korpusu Sanitarnego Związku Kawalerów Maltańskich w Polsce (dok. ze zb. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie).Akt urodzenia Michała Świdlikiewicza (Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tłokini, sygn. 11/761/0/1/101, Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat), 1901, akt urodzenia nr 119).

Komentarze