Karta poległego

Nazwisko: SUSKI
Imię #1: Adam
Imię #2: Stefan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 listopad 1893
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: Inne jednostki 30 DP
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki: zastępca kwatermistrza dywizji
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - Kapitan w Korpusie Oficerów Piechoty ze starszeństwem z dn. 15 VIII 1924r.;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych(RO 1932); Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V(Wróblewski)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Żyrardów
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Żyrardów, ul. Kasztanowa, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 199.(dalej: KPŻ).

Rocznik Oficerski 1932, MSW BP, Warszawa, s. 55, 493.(dalej: RO 1932).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 166 i 364 (dalej: Głowacki).

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 292/293 i 394/395 (dalej: Wróblewski).

Uwagi: Wróblewski, s.292/293: " 30 DP prowadziła działania opóźniające pod ciągłym ogniem artylerii i uderzeniami piechoty nieprzyjaciela. [...]. W walce tej nawet sztab dywizji poniósł bardzo duże bezpowrotne straty, m. in. zginęli: szef sztabu, ppłk dypl. Wł. Suracki, kwatermistrz, kpt. dypl. J. Chmielewski, szef łączności, mjr Władysław Maron - Marwicz, oficer informacyjny, kpt. dypl. Janiga, oraz kpt. Stanisław Słomka, kpt. Suski, a dowódca 1/83 pp, mjr S. Gieranowski, zmarł na skutek odniesionych ran."

Wróblewski, s. 394/395:
Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 28 IX 1939r.
Rozkaz Pochwalny dla 30 dywizji piechoty
[….]. Za wybitne zasługi dowódcze, męstwo i poświęcenie nadaję order Virtuti Militari odpowiednich stopni niżej wymienionym żołnierzom:
śp. kpt. Suski - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Warszawa”

KPŻ: podaje stopień - "kpr." a RO 1932 i Wróblewski: podają stopień - "kpt.", ponadto KPŻ i RO 1932: podają datę urodzenia - "2 XI 1893"
Ostatnie zmiany: 2011-12-09 11:06:28 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze