Karta poległego

Nazwisko: SURYN [1]
Imię #1: Olgierd
Imię #2: Jan [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Lewandowska
Data urodzenia: 4 listopad 1902
Miejsce urodzenia: Rusinowo, pow. Rypin
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Teresa Tatiana (z d. Fumelli)
Dzieci: -
Ostatni adres: Krzemieniec, mieszkanie prywatne
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca szwadronu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

rtm.
Przydział na 1 września 1939: Wołyńska BK
Jednostka: 12 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 szwadronu
Przydział po 1 września 1939: 12 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 2 szwadronu
Przebieg służby wojskowej: # od 1919 - w Wojsku Polskim (2 pułk szwoleżerów);
# 1920 - na wojnie polsko-bolszewickiej (walki w Małopolsce Wschodniej);
# od V-VI 1921 - w III powstaniu śląskim;
# 1925-1927 - w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (IV promocja oficerska);
# 15 VIII 1927 - promowany na stopień ppor. sł. st. kaw. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1927 r. (lokata 31.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 12 pułku ułanów w Białokrynicy k. Krzemieńca (w kolejnych latach - na różnych stanowiskach);
# 1928 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. kaw. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1927 r. (lokata 39.) i przydziałem do 12 p. uł.;
# 15 VIII 1929 - awansowany na stopień por. sł. st. kaw.;
# 1930, 1932 - odnotowany w stopniu por. sł. st. kaw. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 36.) i przydziałem do 12 p. uł.;
# 14 II - 30 VII 1937 - na XVIII kursie dla Dowódców Szwadronów w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, następnie ponownie na stanowisku dowódcy 3 szwadronu 12 p. uł.;
# 19 III 1937 - awansowany na stopień rtm. sł. st. kaw.;
# 17 I 1939 - powołany na stanowisku komendanta Szkoły Podoficerskiej CKM Kresowej Brygady Kawalerii w Brodach;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (1938)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 12 p. uł., m.in. pod Mokrą (1 IX), Wolą Cyrusową (8 IX ), walkach odwrotowych i pod Mińskiem Mazowieckim (13 IX)
Data śmierci: 13 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Cyganka
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera A 10, rząd I, grób 33 (grób rodzinny)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna przy grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska (nazwisko w formie: "SURYN MASSALSKI")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: "Rocznik Oficerski", 1928, s. 301, 370 (dalej: RO 1928).

"Rocznik Oficerów Kawalerji", 1930, s. 25, 108 (dalej: ROKaw. 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 168, 639 (dalej: RO 1932).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 381 (dalej: Głowacki 1985).

Radomyski S., Zarys historii Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu 1922-1939, Warszawa 1989, Aneks 2 - s. 20, Aneks 3 - s. 52 (dalej: Radomyski 1989).

Skrzesiński K. J., Wołyńska Brygada Kawalerii – "Żelazna Brygada", Grajewo 2012, Aneks nr 2 - s. 359, Aneks nr 3 - s. 413, Aneks nr 4 - s. 418, Aneks nr 5 - s. 424 (dalej: Skrzesiński 2012).

Suryn-Massalski Olgierd Jan - , rtm., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=569 [dostęp: 15 października 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Badania własne (Sławomir Gargasiewicz, Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) SURYN (źródło: RO 1928; ROKaw. 1930; RO 1932; Głowacki 1985; Radomyski 1989; Skrzesiński 2012); b) SURYN-MASSALSKI (źródło: Stankiewicze.com);
[2] a) Jan (źródło: Radomyski 1989; Stankiewicze.com); b) brak danych (źródło: RO 1928; ROKaw. 1930; RO 1932; Głowacki 1985; Skrzesiński 2012);
Ostatnie zmiany: 2018-07-27 20:37:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Grób rodzinny na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska - miejsce spoczynku rtm. Olgierda Suryna. Stan z dn. 02. 01. 2016 r. (fot. Krzysztof Gożdzik).Rtm. Olgierd Suryn upamiętniony na tablicy epitafijnej wystawionej przy jego grobie na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z dn. 02. 01. 2016 r. (fot. Krzysztof Gożdzik).Olgierd Suryn (fot. za: L. Będkowski, Nieśmiertelni. Wspomnienia służby ułańskiej, Kraków 1997, s. 89).

Komentarze