Karta poległego

Nazwisko: SUŁEK
Imię #1: Eugeniusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan (1876-1933)
Imię matki: Maria (1883-1970)
Nazwisko rodowe matki: Żwirek
Data urodzenia: 2 luty 1912
Miejsce urodzenia: Kraków
Rodzeństwo: Janina (1914-1915), Zofia (ur. 1916, nauczycielka, harcmistrzyni)
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Kraków
Narodowość: polska
Wykształcenie: gimnazjalne
Zawód: student
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (matematyka)

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 3 pp Leg. [1]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 20 IX 1935 - 1 VI 1936 - w 24 pułku piechoty w Łucku, następnie jako pchor. rez. piech. powoływany na ćwiczenia wojskowe do Jarosławia;
# z dniem 1 I 1938 - promowany na stopień ppor. rez. piech.;
# 24 VIII 1939 - zmobilizowany do 3 pułku piechoty Legionów w Jarosławiu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 24 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Modlin
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł w szpitalu w Modlinie z ciężkich ran odniesionych od wybuchu granatów pod Gałachami (Głowacki 1985, s. 395; Sułek 1991).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy [3]
Lokalizacja grobu: kwatera C 27, rząd III, grób 7
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Eugeniusz Sułek urodził się 2 lutego 1912 roku w Krakowie jako syn urzędnika miejskiego Jana i Marii ze Żwirków. Uczęszczał do szkoły wydziałowej im. św. Floriana w Krakowie, a od 1922 roku do III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie (obecnie II Liceum Ogólnokształcące). Złożywszy w 1931 roku egzamin dojrzałości, rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które kontynuował do wybuchu II wojny światowej. W międzyczasie, od 20 września 1935 do 1 czerwca 1936 roku, urlopowany ze studiów, odbył zasadniczą służbę wojskową w 24 pułku piechoty w Łucku. Jako podchorąży rezerwy piechoty był powoływany na ćwiczenia wojskowe do Jarosławia, po czym z dniem 1 stycznia 1938 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika rezerwy piechoty. 24 sierpnia 1939 roku, kiedy przygotowywał się do egzaminu magisterskiego, został zmobilizowany do 3 pułku piechoty Legionów w Jarosławiu. W szeregach pułku ze składu 2 Dywizji Piechoty Legionów armii "Łódź" walczył w kampanii polskiej 1939 roku. Ciężko ranny od wybuchu granatów pod Gałuchami i przewieziony do szpitala w Modlinie, zmarł tamże 24 września 1939 roku.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 198 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 395, indeks nazwisk - s. 454 (dalej: Głowacki 1985).

Sułek Z., Sułek Eugeniusz (1912-1939), [w:] Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, t. 7, Kraków 2001, s. 191 (dalej: Sułek 1991).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 3 pp Leg. (źródło: Sułek 1991; Głowacki 1985, s. 395); b) 2 pp Leg. (źródło: KPŻP);
[2] a) 24 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 395); b) między 20 a 28 września 1939 (źródło: Sułek 1991);
[3] a) Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 395); b) Modlin, cmentarz (źródło: Sułek 1991);
Ostatnie zmiany: 2019-11-30 00:50:41 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze