Karta poległego

Nazwisko: SUJAK
Imię #1: Florian
Imię #2: Józef
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27 styczeń 1910
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: oficer obserwacyjny w dowództwie 17 pal
Przydział po 1 września 1939: 17 pal
Funkcja po 1 września 1939: oficer obserwacyjny w dowództwie 17 pal
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 26 wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci: Rawa Mazowiecka [2]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: ciężko ranny 22 września 1939 r. pod Burakowem, zmarł po przetransportowaniu do Rawy Mazowieckiej
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska, kwatera wojenna [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 197 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 110, 119, Aneks 1 - s. 152, Aneks 2 - s. 167 (dalej: Głowacki 1969).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 251, 374 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi: Głowacki 1969, s. 107/110: " 19 września. [...]. Dowódcą 17 pułku artylerii lekkiej został kpt. Antoni Wojciechowski. Przy nim znaleźli się oficerowie dowództwa 17 pułku artylerii: kpt. Arnold Nowak, kpt. Eugeniusz Komorski, kpt. Marian Jurkowski, por. Karol Kowalczuk, ppor. rez. Florian Sujak i ppor. rez. Juliusz Mikułowski-Pomorski."

Głowacki 1969, s. 119: " Po południu, kiedy walki zupełnie ustały, mjr Władysław Legutko, dowódca 2 batalionu 70 pp, posuwając się tuż nad brzegiem Wisły szczęśliwie przedostał się do Warszawy, prowadząc ze sobą około plutonu żołnierzy. Niemcy dostrzegli to i bardzo silnie obsadzili sam brzeg Wisły. Dlatego też nocne próby przebicia się dalszych grup żołnierzy brzegiem Wisły nie powiodły się. W czasie tych usiłowań polegli: ppor. rez. Florian Sujak i ppor. rez. Władysław Drewnikowski z 70 pp (pod Burakowem), a do niewoli dostali się: kpt. Eugeniusz Komorski i ppor. rez. Juliusz Mikułowski-Pomorski."
Przypisy: [1] a) 26 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985); b) 22 września 1939 (źródło: Głowacki 1969);
[2] a) Rawa Mazowiecka (źródło: KPŻP; Głowacki 1985); b) pod Łomiankami / w Łomiankach (źródło: Głowacki 1969, Aneks 1 - s. 152, Aneks 2 - s. 167); c) pod Burakowem (źródło: Głowacki 1969, s. 119);
[3] a) 38-KW Rawa Mazowiecka (źródło: KPŻP); b) Łomianki (źródło: Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 167); c) brak danych (źródło: Głowacki 1985);
Ostatnie zmiany: 2012-06-12 05:54:22 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Florian Sujak upamiętniony na jednej ze zbiorczych imiennych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 07. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).Florian Sujak upamiętniony na tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 20. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).

Komentarze

Tego biogram nie pokazuje się na cmentarzu w Rawie Maz.

dodany przez: maniek74, 2012-04-26

Dziękujemy za czujność. Już wszystko w porządku...

dodany przez: redakcja, 2012-04-27