Karta poległego

Nazwisko: STRAŻ
Imię #1: Walenty
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Kopczyńska
Data urodzenia: 1 styczeń 1899 [1]
Miejsce urodzenia: Krosno, pow. Wągrowiec
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Elżbieta
Dzieci: Jadwiga (ur. 4 VIII 1922), Dionizy Franciszek (ur. 4 VI 1927), Jan Wiktor (ur. 17 X 1929)
Ostatni adres: Gniezno, ul. Grunwaldzka 2
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy (wcześniej: muzyk)
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny: 386
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Inowrocław
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: podoficer gospodarczy 8 baterii w III dywizjonie
Przydział po 1 września 1939: 17 pal
Funkcja po 1 września 1939: podoficer gospodarczy 8 baterii w III dywizjonie
Przebieg służby wojskowej: Od 11 czerwca 1917 do 27 października 1918 r. służył na froncie francuskim w armii niemieckiej, którą samowolnie opuścił z chwilą wybuchu powstania wielkopolskiego. Po wstąpieniu jako ochotnik do Armii Wielkopolskiej został przydzielony do kompanii wągrowieckiej i brał udział w walkach powstańczych na odcinku północnym. Po scaleniu Armii Wielkopolskiej z Wojskiem Polskim uczestniczył w sierpniu 1919 r. w wojnie polsko-bolszewickiej, walcząc w 6 komp. 4 p. A. Wielkop. na froncie litewsko-białoruskim na odcinku od Nowogródka do Berezyny. Potem został przeniesiony do 2 pal Wielp. do Jarocina. Po zdobyciu Leszna powrócił na front litewsko-białoruski. Za męstwo w czasie walk pod Parafianowem odznaczono go Krzyżem "Virtuti Militari". W dniu 1 lutego 1922 r. został mianowany podoficerem zawodowym w stopniu kaprala. W dniu 21 grudnia 1926 r. otrzymał awans na stopień plutonowego. Po szkoleniach w latach 1928 i 1932 zaliczono go do grupy I podoficerów zawodowych. W dniu 16 lutego 1936 r. został przesunięty do 7 baterii 17 pal.
Odznaczenia: srebrny Krzyż"Virtuti Militari" nr 2204 (za wojnę polsko-bolszewicką w 1920 r.), Odznaka pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich, Odznaka pamiątkowa Frontu Litewsko-Białoruskiego, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-21, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna [2]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 192 (dalej: KPŻP).

Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. AP 5054 (dalej: CAW).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Barbara Straż, wnuczka pochowanego).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 2 - s. 167 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 1 stycznia 1899 (źródło: CAW); b) błędnie: 1909 (źródło: KPŻP);
[2] a) Kiełpin, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) błędnie: Łomianki (źródło: Głowacki 1969);
Ostatnie zmiany: 2014-01-07 13:05:20 przez barbarastraz | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
C.A.W.
PODSTAWA CAW UM 15-964 z 28. 08.2006rPlut. Walenty Straż (fot. ze zb. rodzinnych).Walenty Straż (stoi w drugim rzędzie od góry, drugi z lewej strony) wśród żołnierzy 17 pułku artylerii lekkiej (fot. ze zb. rodzinnych).Plut. Walenty Straż (fot. ze zb. rodzinnych).Akta osobowe- Wyciąg ewidencyjny /C.A.W./Życiorys- fragment/C.A.W./Akta osobowe C.A.W.Akta osobowe C.A.W.Akta osobowe C.A.W.Akta osobowe C.A.W.Akta osobowe C.A.W.Akta osobowe - dot. nadania krzyża "Virtuti Militari" 
/źródło C.A.W./Kanclerz i Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari 
Sekretarz Kapituły Zbigniew Ścibor-Rylski gen. bryg. w st. spocz.
/maj 2012r

Komentarze