Karta poległego

Nazwisko: STEPANIUK
Imię #1: Jan
Imię #2: [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Konstantin
Imię matki: Teodora
Nazwisko rodowe matki: Vashczuk
Data urodzenia: 1916 [2]
Miejsce urodzenia: Ukraina, Wołyń, Rozhyshche powiat, gmina Kozin
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: ukraińska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: prawosławne
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Łuck
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 27 DP
Jednostka: 24 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: rej. Sochaczewa
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął wraz z czterema innymi żołnierzami podczas patrolu
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Zwierzyniec, mogiła zbiorowa
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 188 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 7891, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Chodaków, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 182 (dalej: B.Inf., sygn. 7891).

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), poz. 42 (dalej: UM Sochaczew).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja.

Uwagi: 1) Z uwagi na rozbieżności dot. daty urodzenia tożsamość pochowanego na cmentarzu wojennym w Sochaczewie - Trojanowie z zaginionym żołnierzem o tym samym imieniu i nazwisku zgłoszonym przez rodzinę wymaga jeszcze weryfikacji;
Przypisy: [1] Ivan/Iwan (źródło: rodzina)
[2] a) 1916 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) 1910 (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew);
[3] a) 18 września 1939 (źródło: KPŻP); b) wrzesień 1939 (źródło: UM Sochaczew); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891);
Ostatnie zmiany: 2012-08-02 22:04:45 przez Arthur | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Stepaniuk upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 15. 01. 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Jan Stepaniuk (fot. ze zb. rodzinnych).Jan Stepaniuk upamiętniony na tabliczce epitafijnej na jednej z mogił cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 22. 09. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).

Komentarze

Myślę, że to brat mojej prababki. To wszystko pasuje, z wyjątkiem daty urodzenia. Brat prababki urodził się w 1916 roku. Mówią, że zginął w Katyniu. Ale myślę, że tak nie jest. Czy to może być to, co jest złego w dacie urodzenia? Я думаю, что это брат моей прабабушки. Всё сходится, кроме даты рождения. Брат прабабушки родился 1916 года. Говорят, что убили в Катыне. Но, я думаю, это не так. Может такое быть, что здесь ошиблись с датой рождения?

dodany przez: Arthur, 2012-08-01

Dziękujemy za uzupełnienie biogramu. W związku z niezgodnością daty urodzenia polecamy zwrócenie się do PCK (http://www.pck.pl/pages, 13_100.html). Być może dzięki temu uda się ostatecznie potwierdzić, że jest to Pański krewny. Zachęcamy również do załączania zdjęć i innych dokumentów dot. poległego. Благодарим Вас за заполнение биографии Ивана Степанюка. Как вы заметили, дата рождения находится под вопросом. Мы рекомендуем Вам обратиться с просьбой до Польского Красного Креста (http://www.pck.pl/pages, 13_100.html). Возможно, это даст возможность подтвердить подлинность вашего родственника. Мы также рекомендуем Вам загружать фотографии и другие документы, связанные с Иваном Степанюкем.

dodany przez: redakcja, 2012-08-14