Karta poległego

Nazwisko: STELMASZYK
Imię #1: Teodor
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 marzec 1910
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

[1]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: Inne jednostki 17 DP [2]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 4 plutonu KD
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 14 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sobota
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.188.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 70, Aneks 1 - s. 143, Aneks 2 - s. 168, Aneks 4 - s. 176 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 70: "Kawaleria dywizyjna z m. Krzyżanówek wysłała dwa rozpoznania po osiach: Orłów - Borówek - Bielawy i Orłów - Oszkowice - Jasionna - Mąkolice. Pierwsze rozpoznanie (4 pluton) pod dowodztwem ppor. rez. Teodora Stelmaszyka wjechało pod Borówkiem w zasadzkę i zostało rozbite. Dowódca plutonu zginął, a z plutonu powróciło tylko 13 ułanów."
Przypisy: [1] ppor.rez. (źródło: Głowacki L., 17 Dywizja Piechoty w kampanii wrześniowej 1939 roku, Lublin 1969, s. 143.)
[2] 17 szwadron KD (źródło: Głowacki L., 17 Dywizja Piechoty w kampanii wrześniowej 1939 roku, Lublin 1969, s. 143.)
Ostatnie zmiany: 2012-05-27 07:17:53 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Teodor Stelmaszyk upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej na cm. parafialnym w Bielawach. Stan z dn. 11. 08. 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze