Karta weterana

Nazwisko: STAWICKI
Imię #1: Feliks
Imię #2: Czesław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bronisława
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 styczeń 1912
Miejsce urodzenia: Płock
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Alicja Stawicka (z d. Sieńska) (poślubiona przed IX 1939, zm. 12 X 2013)
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii zwiadowczej pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii zwiadowczej
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca kompanii zwiadowczej
Przebieg służby wojskowej: # do 1934 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej (XI Promocja, lokata 1.);
# 4 VIII 1934 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 X 1934 r. (lokata 1.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# z dniem 1 IX 1934 - wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu w kompanii strzeleckiej 14 pp;
# 17 IX 1934 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem do 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1934 r. (lokata 1./619.) i przydziałem do 14 pp;
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres zimowy 1936/1937 r. do 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# od 21 I 1938 - w stopniu ppor. sł. st. piech. w zastępstwie na stanowisku dowódcy 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# na 1939 - wyznaczony członkiem Sądu Honorowego 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
Odznaczenia: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego "Virtuti Militari" (18 XI 1971 r., na podstawie dekretu Rady Państwa za kampanię 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w walkach w korytarzu pomorskim i w bitwie nad Bzurą; 3 IX - na czele kompanii zwiadowczej 14 pp we współdziałaniu z II baonem 67 pp w zajęciu dworu Mełno; 10 IX - kontuzjowany w klatkę piersiową; 12 IX - jako świadek śmierci ppłk. Bohdana Sołtysa, dowódcy 14 pp, w trakcie wspólnej próby dotarcia konno do II baonu w rej. Sap i Strzebieszewa z zadaniem zawrócenia oddziału na pozycje wyjściowe; 20 IX - wzięty do niewoli niemieckiej w Kamionie (Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 303; por. CAW, sygn. II/1/16, gdzie data wzięcia do niewoli cofnięta do 18 IX 1939)
Data śmierci: 23 lipiec 1990 [1]
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Wóycickiego, Cmentarz Komunalny Północny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: kwatera O-I-7, rząd 4, grób 7
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna płyta epitafijna grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie (stopień: kpt.)
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 168 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 65 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 2, Londyn 1970, s. 14; z. 16, Londyn 1974, s. 90 (dalej: Kryska-Karski 1970; Kryska-Karski 1974).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 36 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 137, 169, 190, 195, 203, 211, Zał. 10 - s. 292, Zał. 11 - s. 295, Zał. nr 12 - s. 297, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 303 (dalej: Ciesielski 2008).

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w Oflagu VII B Eichstätt (numer jeniecki: 836) i Oflagu VII A Murnau (numer jeniecki: 136). Po wyzwoleniu wstąpił w czerwcu 1945 r. na służbę do II Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po 1 lipca 1945 r. był w stopniu porucznika w obsadzie oficerskiej dowództwa 16 Pomorskiej Brygady Piechoty ze składu 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej. Powróciwszy do Polski (figuruje, w stopniu porucznika piechoty, na liście żołnierzy zarejestrowanych w latach 1945-1947 w Rejonowych Komendach Uzupełnień), zamieszkał w Warszawie.
Przypisy: [1] a) 23 lipca 1990 (źródło: badania własne - Rafał Michalak); b) 1988 (źródło: Ciesielski 1988); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1935; CAW, sygn. II/1/16; Kryska-Karski 1970; Kryska-Karski 1974; Kraiński, Pekról 1992);
Ostatnie zmiany: 2019-06-19 17:09:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Feliks Stawicki jako podporucznik 14 pułku piechoty we Włocławku, przed 19 marca 1938 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze