Karta poległego

Nazwisko: STAWECKI
Imię #1: Walenty
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Benedykt
Imię matki: Julianna
Nazwisko rodowe matki: Walkowiak
Data urodzenia: 27 styczeń 1906
Miejsce urodzenia: Leonów, pow. Koźmin
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marta Stawecka
Dzieci:
Ostatni adres: Bydgoszcz, Zbożowy Rynek 4/5 [1936/1937]
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: ślusarz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: baon ON Bydgoszcz
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # przed 1 IX 1939 - w stopniu szer. do baonu ON "Bydgoszcz"
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: nieznane
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci: nieznane
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1946 r. Marta Stawecka, żona Walentego, wniosła w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy podanie o uznanie męża za zaginionego bez własnej winy na froncie i w czasie działań wojennych i przyznanie zaopatrzenia po nim (nr sprawy In. 2-11/46).
Źródła: Archiwum Państwowe w Lesznie, Urząd Stanu Cywilnego Borek, seria 1.1, Akta urodzeń - pierwopisy, sygn. 133, akt nr 17/1906.

Badania genealogiczne (Urszula Borchardt).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", 1946, nr 63, s. 4.

Księga adresowa miasta Bydgoszczy, rocznik 1936/37, oprac. W. Weber, Bydgoszcz, b.r.w., s. 149, 504.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2019-08-05 00:58:52 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze