Karta poległego

Nazwisko: STANISŁAWSKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Częstochowa, ul. Złota 26
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 27 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: październik 1939 [1]
Miejsce śmierci: Sochaczew
Przyczyna śmierci: niejasna
Okoliczności śmierci: "zabity przy szosie warszawskiej" (UM Sochaczew)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew, ul. Traugutta, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła zbiorowa
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tabliczka epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta (dane personalne w formie: STANISŁAWSKI, bez imienia)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 181 (dalej: KPŻP).

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Kwatery wojskowe na cmentarzu wyznaniowym, Sochaczew, ul. Traugutta (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 95 (dalej: UM Sochaczew).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) październik 1939 (źródło: KPŻP); b) wrzesień 1939 (źródło: UM Sochaczew);
Ostatnie zmiany: 2014-01-14 11:26:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tabliczka epitafijna Stanisławskiego na kwaterze wojennej w Sochaczewie, ul. Traugutta (fot. 2005).Fotografia z archiwum domowego/Witold Stanisławski

Komentarze