Karta poległego

Nazwisko: SOBECKI
Imię #1: Gerard
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 sierpień 1912
Miejsce urodzenia: Gniezno
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód: lekarz med.
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpr. pchor. [1]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: lekarz sanitarny II dywizjonu 17 pal
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w rej. Myszor, gm. Tułowice, pow. Sochaczew [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: poległ od pocisku artyleryjskiego (Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 167)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji: luty 1951
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 10, rząd 9, grób 14
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Gerard Sobecki urodził się 10 sierpnia 1912 r. w Gnieźnie. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. B. Chrobrego w Gnieźnie, gdzie w 1930 r. zdał maturę, a następnie ukończył studia medyczne uzyskując dyplom lekarza medycyny. Służbę wojskową odbywał w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii. W stopniu kpr. podch. rez. miał przydział mobilizacyjny do 17 pułku artylerii lekkiej w Gnieźnie. W kampanii wrześniowej 1939 r. wziął udział na stanowisku lekarza sanitarnego II dywizjonu 17 pal w składzie 17 Dywizji Piechoty Armii „Poznań”. Poległ 19 września w rejonie Myszor w Puszczy Kampinoskiej.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 168 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 1 - s. 153, Aneks 2 - s. 167 (dalej: Głowacki 1969).

Sobecki Gerard - . kapr. pchor. rez. lek., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=569 [dostęp: 28. 05. 2012.] (dalej: Łaszczewski).

Zdjęcie główne - Bauer P., Polak B., Armia „Poznań” 1939, Poznań 1987.
Uwagi:
Przypisy: [1] a) kpr. pchor. / kapr. pchor. rez. lek. (źródło: KPŻP / Łaszczewski); b) pchor. rez. lek. (źródło: Głowacki 1969);
[2] a) "w rej. Myzor" / "koło Myszor w Puszczy Kampinoskiej" (źródło: KPŻP / Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 167); b) "w m. Myszory w Puszczy Kampinoskiej" (źródło: Głowacki 1969, Aneks 1 - s. 153);
Ostatnie zmiany: 2013-09-09 08:30:42 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze