Karta weterana

Nazwisko: SMOLARCZYK
Imię #1: Lucjan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki: Jesionek
Data urodzenia: 13 maj 1907
Miejsce urodzenia: Wola Bierwiecka, pow. Radom
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii ckm pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 kompanii ckm w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 1 kompanii ckm w I batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 7 VIII 1932 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1932 r. (lokata 214.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1932 r. (lokata 212./698.) i przydziałem do 14 pp;
# 4 IX 1934 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko młodszego oficera 5 kompanii w II batalionie 14 pp (do czasu przybycia szeregowych pozostawiony w 7 kompanii z III batalionu);
# 17 IX 1934 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem do 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# 26 XI 1934 - IX 1935 - na kursie aplikacyjnym oficerów lotnictwa w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie;
# 1 III 1935 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1935 r. (lokata 197.);
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1935 r. (lokata 197./2632.) i przydziałem do 14 pp;
# 26 IX 1935 - na stanowisku dowódcy plutonu w 3 kompanii 14 pp;
# 1 X 1935 - na stanowisku instruktora na kursie dla podoficerów nadterminowych 4 Dywizji Piechoty;
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na okres zimowy 1936/1937 na stanowisko dowódcy 3 kompanii ckm w III batalionie 14 pp;
# 1936 - na kursie w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie;
# 9 VIII 1937 odnotowany na stanowisku dowódcy plutonu ckm w kompanii szkoły podoficerskiej;
# 4 III - 12 V 1938 - na stanowisku p.o. dowódcy plutonu pionierów 14 pp (służbowo przydzielony do 2 kompanii ckm w II batalionie);
# 13-20 V 1938 - na kursie dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie;
# 21 V - 9 VII 1938 - na stanowisku dowódcy plutonu pionierów, następnie wyznaczony dowódcą 9 kompanii w III batalionie 14 pp;
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1935 r. (lokata 170.) i przydziałem na stanowisko dowódcy 1 kompanii ckm w I batalionie 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 1 kompanii ckm w I batalionie 14 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 16 IX - ranny pod Strugienicami / Marzycami; 18 IX - pod Budami Starymi odesłany do szpitala 4 DP, następnie wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 16 sierpień 1985
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XIII, 1932, nr 9, s 345, 353.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 154.

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XVI, 1935, nr 3, s 13.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 151.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 62.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 108, Zał. nr 9 - s. 289, Zał. nr 10 - s. 292, Zał. nr 11 - s. 295, Zał. nr 12 - s. 297, Zał. nr 13 - s. 299, Zał. nr 14 - s. 312.

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w Oflagu VII A Murnau (numer jeniecki: 387). Po uwolnieniu został 7 grudnia 1945 r. odnotowany w stopniu porucznika na stanowisku zastępcy dowódcy 3 kompanii moździerzy w 5 Kresowym Batalionie Ciężkich Karabinów Maszynowych ze składu 5 Kresowej Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przed 1948 r. powrócił do Polski.
Ostatnie zmiany: 2023-07-06 23:16:12 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Lucjan Smolarczyk jako podporucznik 14 pułku piechoty we Włocławku, 1932-1935 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Lucjan Smolarczyk jako porucznik 14 pułku piechoty we Włocławku, 1935-1939 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze