Karta weterana

Nazwisko: SMEKCZYŃSKI
Imię #1: Zdzisław
Imię #2: Jan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: Inne jednostki 17 DP
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii
Przydział po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - 29 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego "Virtuti Militari" (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 121, Aneks 1 - s. 158, Aneks 4 - s. 183 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi: Głowacki 1969: " Uwaga: 94 kompanię ckm plot. mobilizował 22 pp z 9 DP w Siedlcach."

Głowacki 1969, s. 121: " W 29 pułku piechoty walczyli: mjr Alfons Kubisz – jako dowódca 2 batalionu 29 pp, kpt. Tadeusz Post, kpt. rez. Stefan Konwerski, kpt. Jan Świdowski – jako adiutant dowódcy punktu zbornego „ Cytadela”, a od 22 września - dowódca 3 batalionu 29 pp, por. Edward Białach, por. Feliks Deutsch, por. Zdzisław Smekczyński, por. Bolesław Bukowiecki, por. Franciszek vel Zbigniew Majewski, ppor. Józef Góral, Paweł Buchholtz, Władysław Zaorski ( dowódca kompanii roboczej 68 pp), Stanisław Kalarus, Marian Koperski, Ludwik Kasprzak, Stanisław Szczurkiewicz, Ludwik Szawłowski, Mieczysław Gniotek, Marian Grzemba, Stanisław Kibler, Stanisław Kornacki, Tadeusz Rukściński, Feliks Bock oraz około 200 – 300 podoficerów i szeregowców przeważnie z 69 pp piechoty.”

Ostatnie zmiany: 2012-06-04 05:35:09 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze