Karta poległego

Nazwisko: SŁOMA [1]
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Jurga
Data urodzenia: 3 marzec 1916
Miejsce urodzenia: Pecna, pow. Śrem
Rodzeństwo: Pelagia, Joanna, Franciszek, Stanisław, Czesław, Alojzy, Wacław
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Krzyżkówko, poczta Lewice, pow. Międzychód
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

st. uł. [2]
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: celowniczy rkm w I plutonie 3 szwadronu
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: celowniczy rkm w I plutonie 3 szwadronu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł.
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Granica [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: W świetle wspomnień ppor. Gerarda Korolewicza, dowódcy I plutonu 3 szwadronu 14 p. uł.: "Przy rozpoznaniu miejscowości Granica pluton stwierdził trzy czołgi nieprzyjaciela posuwające się w kierunku północnym, a za nimi piechotę. Spieszoną sekcją rkm i rusznicą ppanc. przygotował pluton zasadzkę za zakrętem duktu leśnego. Gdy pierszy czołg wysunął się zza zakrętu drogi, st. uł. Pawlic, celowniczy kb. ppanc., pozwolił mu przysunąć się bliżej i wówczas dwoma celnymi strzałami osadził go w miejscu. St. uł. Słoma zmienił parę magazynków w rkm-ie, gdy załoga opuszczała płonący stos żelastwa. Niestety drugi i trzeci czołg, spoza zasłony jaką uczynił pierwszy, otworzyły morderczy ogień z odległości 300 m. St. uł. Słoma trafiony pociskiem prosto w czoło, w momencie gdy uniósł głowę, by poprawić obsuwający się w piasku rkm. [...] Zginął żołnierską śmiercią, z bronią w garści, na ważnym posterunku bojowym. Musieliśmy go zostawić tam, gdzie padł, a sami ryjąc piach nosami, wyczołgać się z tego piekielnego ognia, który otworzyły oba czołgi, orząc ziemię przed nami, między nami i za nami jak wieloskibowe pługi" (cyt. za: Dzieje 1988, s. 163-164).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: leśnictwo Górki, mogiła polowa
Data ekshumacji: 1941
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Kampinos, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kampinosie
Przedmioty znalezione przy pochowanym: "różne dok." / "dok. osobisty" (UG Kampinos 1941)
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: 1941 - UG Kampinos; obecnie - nieznane
Życiorys: Kazimierz Słoma urodził się 3 marca 1916 roku w Pecnie w powiecie Śrem jako syn Andrzeja Słomy i Marianny zd. Jurga. Mieszkał w Krzyszkówku w powiecie Międzychód. W wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku wziął udział jako żołnierz 3 szwadronu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich ze składu Podolskiej Brygady Kawalerii armii „Poznań”, pełniąc w stopniu starszego ułana funkcję celowniczego ręcznego karabinu maszynowego. Walczył na szlaku bojowym swojego oddziału, m.in. w bitwie nad Bzurą, a następnie w bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej. Zginął 17 września w walce z niemieckimi czołgami przy rozpoznaniu miejscowości Granica w Puszczy Kampinoskiej.
Wspomnienia / relacje: Jak wspominał poległego ppor. Gerard Korolewicz, dowódca I plutonu 3 szwadronu 14 p. uł.: "Dał się poznać jako wyjątkowo zdyscyplinowany i dzielny żołnierz" (cyt. za: Dzieje 1988, s. 164) oraz "To ten sam, który pierwszego września zacierając ręce, uśmiechał się 'no teraz my tym... pokażemy za to, że nas napadli', który pod Wartkowicami z erkaemem pod ręką biegł za pierwszym naszym samochodem pancernym w natarciu, nie oglądając się na gwizd pocisków, który swój erkaem czyścił i oliwił, gdy inni drzemali, byle być pierwszym w akcji i zawsze gotowym" (cyt. za: Rozdżestwieński 2008, s. 82).
Historia pochówku: Pierwotnie został pochowany na terenie leśnictwa Górki, w mogile polowej w pobliżu miejsca śmierci, o czym świadczy relacja ppor. Gerarda Korolewicza, dowódcy I plutonu 3 szwadronu 14 p. uł.: "Gajowy w pobliskiej gajówce przyrzekł pochować st. uł. Słomę i postawić nagrobek z napisem: st. uł. Słoma Kazimierz - 3 szwadron Ułanów Jazłowieckich" (cyt. za: Dzieje 1988, s. 164). W 1941 r. jego ciało ekshumowano na cmentarz parafialny w Kampinosie, gdzie spoczywa do dziś w jednej z mogił zbiorowych wydzielonej kwatery wojennej.
Poszukiwania mogiły: Według zapisu w ewidencji Urzędu Gminy Kampinos: "Powiadomiona rodzina: wieś Pecna, względnie Krzyszkówka, poczta Lewice, pow. Międzychód" (UG Kampinos 1940). Informacja najprawdopodobniej nigdy do rodziny nie dotarła, ponieważ podczas okupacji została ona wysiedlona. O śmierci Kazimierza doniósł bliskim już po wojnie jeden z jego towarzyszy broni. Miejsce spoczynku poległego ustalił dopiero w styczniu 2014 r. bratanek poległego Wacław Słoma.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 163 (dalej: KPŻP).

Urząd Gminy Kampinos, Wykaz poległych i umarłych pochowanych na cmentarzu wojennym w Kampinosie, powiat sochaczewski, [1941], poz. 24 (dalej: UG Kampinos 1941).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Wacław Słoma, bratanek pochowanego).

Dzieje Ułanów Jazłowieckich: praca zbiorowa, Londyn 1988, s. 164, 226 (dalej: Dzieje 1988).

Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 39, 82, Aneks 1 - s. 173, Aneks 2 - s. 181 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Uwagi: 1) UG Kampinos 1941 - ostatni adres w formie zniekształconej: "Krzyszkówka";
2) Zachodzi prawdopodobieństwo jego tożsamości z żołnierzem odnotowanym wśród pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska: www.bohaterowie1939.pl/polegly,sloma,kazimierz,4698.html.
Przypisy: [1] a) SŁOMA (źródło: UG Kampinos 1941; Dzieje 1988; Rozdżestwieński 2008, s. 39, 82, Aneks 1 - s. 173); b) SŁOMKA (źródło: KPŻP; Rozdżestwieński 2008, Aneks 2 - s. 181);
[2] a) st. uł. (źródło: Dzieje 1988, s. 164; Rozdżestwieński 2008, s. 39, 82, Aneks 1 - s. 173); b) uł. (źródło: KPŻP; Dzieje 1988, s. 226; Rozdżestwieński 2008, Aneks 2 - s. 181);
[3] a) Granica (źródło: Dzieje 1988, s. 226); b) pod Granicą / "przy rozpoznaniu m. Granica" (źródło: Rozdżestwieński 2008, Aneks 1 - s. 173, Aneks 2 - s. 181 / tamże, s. 81-82; Dzieje 1988, s. 163-164); c) w Górkach / w leśnictwie Górki (źródło: KPŻP / UG Kampinos 1941);
[4] a) Kampinos, kwatera wojenna / Kampinos, cmentarz wojenny (źródło: KPŻP / UG Kampinos 1941); b) brak danych (źródło: Dzieje 1988; Rozdżestwieński 2008);
Ostatnie zmiany: 2016-01-02 20:44:35 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kazimierz Słoma (fot. ze zb. rodzinnych)Kazimierz Słoma upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kampinosie. Stan z 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze