Karta poległego

Nazwisko: ŚLASKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 13 czerwiec 1881
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Warszawa M. III
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Wojska saperskie
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 9 DP
Jednostka: 9 bsap.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - W niepodległej Polsce oficer zawodowy 3 p. sap.;
- W Korpusie Oficerów Inżynierii i Saperów awansowany na stopień majora ze starszeństwem z dn. 1 VI 1919r.;
- W latach 1925-27 przeniesiony do rezerwy;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Strzelna, pow. brzeziński
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Jeżów, ul. Wojska Polskiego, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „Rocznik Oficerski 1924”, MSW, Warszawa, s. 802, 828.;

- „Rocznik Oficerski Rezerw 1934”,BP MSW, Warszawa, s. 350, 852.;

- „Wykaz wybranych miejsc spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku sporządzony z okazji uroczystych obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej”, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Gabinet Wojewody, Referat Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej 2009 r., s. 2.;

- Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września[2] N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, O. Wyd. AJAX, Pruszków 1995.;

- www.straty.pl – IPN, Min. Kult. i Dz. Nar., Fund. „P. - N. Pojednanie”.;
Uwagi: - W "Księdze pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej..." nazwisko poległego "ŚLĄSKI";
Ostatnie zmiany: 2011-05-01 20:30:17 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze