Karta poległego

Nazwisko: SIUDZIŃSKI
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 3 plutonu w 1 szwadronie
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Walewice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Jerzy Korczak - "Cóżeś ty za pani...". Poznań 1988, s.226 - "Walka dogasała, gdy ostatni już dowódca plutonu, podporucznik Henryk Siudziński zginął na miejscu od postrzału w samo niemal serce".
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Brzezinka Walewicka
Data ekshumacji: 13 kwiecień 1942
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s.376.

Czesław Knoll, Olgierd Matuszewski - "Wielkopolska Brygada Kawalerii". Poznań 1988r., s.59 - Aneks 7 Lista wiadomych poległych żołnierzy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w latach 1939 - 1945. 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego.

Jerzy Korczak - "Cóżeś ty za pani...". Poznań 1988, s.226.

Roman Abraham – „Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury”. Warszawa 1969, s. 94 i s. 363 - poz.65 (dalej: Abraham 1969).
Uwagi: Abraham 1969, s. 94: " Gutowski ranny, z prowizorycznym opatrunkiem, pozostał w linii i prowadził natarcie dalej. Oto jego krótka, a jakżeż wymowna w swej treści relacja o boju pod Walewicami: ...Kiedy zaczynało dnieć, stawy rybne pozostały za nami. Teren równy, tylko parę kępek zarośli. Z Walewic niemieckie karabiny maszynowe sieką bez przerwy. Podchodzimy skokami i rzucamy granaty. Dowódca 1 plutonu, por. Józef Madaliński, podrywając swój pluton do skoku, dostaje postrzał w szczękę i pada na ziemię. Ogień nieprzyjaciela wzmaga się, widoczność coraz lepsza. Dowódca 2 plutonu, ppor. Roman Nitecki, dostaje serię z pistoletu maszynowego w głowę i piersi i pada martwy. Jego pluton obejmuje wachm. Walczak i nacieramy dalej. Wdzieramy się do wsi. W ostatnim już skoku dowódca 3 plutonu, ppor. Henryk Siudziński, dostaje postrzał w okolice serca i ginie na miejscu. Równocześnie z 1 szwadronem plutony czwartego szwadronu, prowadzone przez por. Stefana Stankiewicza, wdzierają się od tyłu do dworu Walewice. Zadanie wykonane..."
Ostatnie zmiany: 2012-04-23 11:33:06 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Henryk Siudziński upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej na cm. parafialnym w Bielawach. Stan z dn. 11. 08. 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze