Karta poległego

Nazwisko: SERWATKIEWICZ
Imię #1: Julian
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Przychodzka
Data urodzenia: 2 grudzień 1906
Miejsce urodzenia: Poznań
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt. dypl. [1]
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: Inne jednostki 26 DP
Funkcja na 1 września 1939: kwatermistrz 26 DP
Przydział po 1 września 1939: 26 DP
Funkcja po 1 września 1939: kwatermistrz 26 DP
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 02 XII 1906. Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury w 1926 odbywa od 1926 do 1927 służbę wojskową w Batalionie Podchorążych Piechoty, a następnie w latach 1927-1929 w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz.-Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1929 z przydziałem do 58 pp w Poznaniu na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1932. Ukończył wyższe studia na UP w Poznaniu. W latach 1937-1939 studiował w WSWoj. w Warszawie. Awansowany do stopnia kpt. 19 III 1938. Po ukończeniu WSWoj. i uzyskaniu dyplomu oficera dypl. przydzielony do sztabu 26 DP w Skierniewicach. Podczas kampanii wrześniowej 1939 pełni funkcję kwatermistrza 26 DP. Uczestniczy w walkach na szlaku bojowym dywizji. Poległ 22 IX 1939 pod Łomiankami w czasie przebijania się do Warszawy. Pochowany na cmentarzu w Kiełpinie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 147 (dalej: KPŻP).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 483 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 116 (dalej: Głowacki 1969).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 249 (dalej: Głowacki 1985).

Serwatkiewicz Julian - , kpt. dypl., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=569 [dostęp: 17. 05. 2012.] (dalej: Łaszczewski).

Tradycja rodzinna.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) kpt. dypl. (źródło: Bauer, Polak 1982; Głowacki 1969; Głowacki 1985; Łaszczewski); b) kpt. (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2012-05-17 23:46:52 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze