Karta poległego

Nazwisko: ŚCIBOR-RYLSKI [1]
Imię #1: Włodzimierz
Imię #2: Stanisław [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 kwiecień 1914
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor. [3]
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 9 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu w 4 szwadronie
Przydział po 1 września 1939: 9 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu w 4 szwadronie
Przebieg służby wojskowej: # 20 IX 1935 - 15 VII 1936 - w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (X rocznik, lokata 58., stopień plut. pchor. rez. kaw., przydział: 9 p. uł.);
# z dniem 1 I 1938 - promowany na stopień ppor. rez. kaw.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 9 p. uł., m.in. w bitwie nad Bzurą i bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sieraków
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w trakcie natarcia na Sieraków. W świetle wspomnień gen. bryg. Romana Abrahama, dowódcy Grupy Operacyjnej Kawalerii swego imienia:
"Na odcinku 9 pułku ułanów pierwszy uderzył od południa podpułkownik Rudnicki dwoma szwadronami: 2 - rotmistrza Antoniego Bieleckiego i 4 - rotmistrza Jerzego Poborowskiego, wzmocnionymi cekaemami porucznika Kazimierza Klaczyńskiego i podporucznika Lwa Sapiehy; w drugim rzucie szedł 1 szwadron rotmistrza Pałki. 3 szwadron zaś rotmistrza Edwarda Ksyka, opóźniony w marszu spod Grabiny, włączy się do walki po rozpoczęciu ataku. [...] Kiedy 2 i 4 szwadron 9 pułku ułanów biegiem dopadają do pierwszych, południowych zabudowań Sierakowa, wyjeżdżają stamtąd ukryte dotychczas czołgi i wdzierają się w ugrupowania szwadronów. Pierwsze stawiają opór obsługi działek i rusznic przeciwpancernych. Ułani podbiegają z wiązkami granatów na najbliższą odległość i zapalają kilka czołgów; pozostałe zawracają do wsi i lasu. Rozpoczyna się już walka i na białą broń. Bój charakteryzuje szczególna zaciętość żołnierzy. Ułan Marian Pusz z 2 szwadronu doczołgał się rowem wzdłuż przesieki tuż pod nadjeżdżający czołg i granatami spalił go wraz z jego załogą. Ciężko ranni zostają dowódcy plutonów 2 szwadronu, podporucznicy: Jan Dąbrowiecki, Kazimierz Rostworowski oraz wachmistrz Wojciech Jacek ze szwadronu cekaemów. Ranni są: podporucznicy Franciszek Longchamps de Berrier i Edward Romanowski. Giną: dowódca 4 szwadronu, rotmistrz Jerzy Poborowski, dowódca 1 plutonu, porucznik Włodzimierz Ścibor-Rylski. Ciężko ranni zostają: dowódca 3 plutonu, podporucznik Leon Hochnowski, i kapral Zięty" (Abraham 1990, s. 223-225).

Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz zakładowy, grób rodzinny (1) [4]
Lokalizacja grobu: kwatera B, rząd III, grób 9
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 229 (dalej: KPŻP).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 223-225, 307 (dalej: Abraham 1990).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 252, indeks nazwisk - s. 449 (dalej: Głowacki 1985).

Radomyski S., Zarys historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939, Pruszków 1992, s. 33, Aneks 2 - s. 72, Aneks 3 - s. 111 (Radomyski 1992).

Przybyszewski A., 9 Pułk Ułanów Małopolskich, Pruszków 2002 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 78], s. 30, 35, 37 (dalej: Przybyszewski 2002).

Cwalina T., Kartki z cmentarza, Warszawa-Laski 2010, s. 270 (dalej: Cwalina 2010).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) ŚCIBOR-RYLSKI (źródło: KPŻP; Abraham 1990; Przybyszewski 2002; Cwalina 2010); b) ŚCIBOR RYLSKI (źródło: Radomyski 1992, Aneks 2 - s. 72); c) RYLSKI ŚCIBOR (źródło: Głowacki 1985, s. 252; Radomyski 1992, Aneks 3 - s. 111); d) RYLSKI SCIBIOR (źródło: Głowacki 1985, indeks nazwisk - s. 449);
[2] a) Stanisław (źródło: Głowacki 1985); b) brak danych (źródło: KPŻP; Abraham 1990; Radomyski 1992; Przybyszewski 2002; Cwalina 2010);
[3] a) ppor. rez. / ppor. (źródło: KPŻP; Głowacki 1985; Radomyski 1992, Aneks 3 - s. 111 / Abraham 1990, s. 307; Przybyszewski 2002, s. 30, 35, 37); b) por. (źródło: Abraham 1990, s. 225; Przybyszewski 2002, s. 30); c) brak danych (źródło: Cwalina 2010);
[4] a) Laski, cmentarz zakładowy, grób rodzinny (1) (źródło: Głowacki 1985, s. 252; Cwalina 2010); b) Laski, cmentarz wojenny (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: Abraham 1990; Radomyski 1992; Przybyszewski 2002);
Ostatnie zmiany: 2022-06-28 02:31:47 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor.Włodzimierz Ścibor- Rylski.
Żródło: Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Przybyszewskiego

Komentarze