Karta weterana

Nazwisko: SAWICKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 31 październik 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 4 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: st. lekarz pułku
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 31 X 1905. Ukończył gimnazjum. W latach 1924-1930 w Szkole Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. Jednocześnie studiuje na Wydziale Lekarskim UW w Warszawie, gdzie otrzymał w 1930 dyplom lekarski. Promowany na stopień ppor. sł. st. sanit. 1 III 1930. Do 31 X 1931 odbywał staż w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego z przydziałem do 1 batalionu sanitarnego. Po odbyciu stażu przeniesiony na stanowisko lekarza sanit. do 55 pp w Poznaniu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1932.
Przeniesiony z 55 pp do 84 pp w Pińsku na stanowisko lek. sanit. pułku. Awansowany do stopnia kpt. sł. sanit. 1 I 1935. W III 1935 przeniesiony 84 pp do 2 pal Leg. w Kielcach na stanowisko lekarza sanit. pułku. Przeniesiony w 1939 do 4 pp Leg. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku st. lekarza 4 pp Leg. Brał udział w walkach na szlaku bojowym 4 pp Leg. w składzie 2 DP leg.
Dalsze losy n/n.
Dz. Pers. Nr 13 z 15 VIII 1930;
Rocznik oficerski 1932;
Dz. Pers. MSWoj. Nr 5 z 21 III 1935;
Lista starszeństwa oficerów zawodowych Korpusu Sanitarnego. Stan na VI 1934. W-wa 1934;
R. Rybka – K. Stefan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 353 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki: kpt. lek. dr
Ostatnie zmiany: 2012-03-02 13:14:05 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze