Karta poległego

Nazwisko: SARNECKI
Imię #1: Janusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 sierpień 1901
Miejsce urodzenia: Pińczów
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 25 pal
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 1924-1925 w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Warszawie; 1925-1927 w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu; 15 VIII 1927 promowany na stopień ppor. sł. st. art. z przydziałem do 8 pal w Płocku na stanowisko d-cy plutonu; 15 VIII 1929 awansowany do stopnia por. sł. st.; 1932 przeniesiony do Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu na stanowisko d-cy plutonu, wychowawcy i instruktora w 2 baterii szkolnej, następnie przeniesiony do korpusu Oficerów Intendentury; 1934-1936 studiował w Wyższej Szkole Intendentury w Warszawie, po ukończeniu której przeniesiony na stanowisko oficera intendentury w sztabie 25 DP w Kaliszu, a następnie szef służby intendentury 25 DP.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Podczas kampanii wrześniowej 1939 początkowo oficer OPL Kalisz, potem adiutant 25 pal w składzie 25 DP.
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Śladów Górny, gm. Tułowice, pow. Sochaczew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Śladów Górny
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: los loterii państwowej nr 77698 E, wizytówka, legitymacja osobista, legitymacja kartkowa
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej (dalej: KPŻP), t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 141.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 7893, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na terenie gm.: Tułowice, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 77 (dalej: B.Inf., sygn. 7893).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, [1946] (maszynopis), s. 160-161 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Roczniki oficerskie MSWoj. 1928, 1932.

Rybka R., Stepan K., Rocznik oficerski 1939, Kraków 2006.

Łukasiak J., Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939, Pruszków 2000.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1983.
Uwagi: 1) B.Inf., sygn. 7893 - przydział: "25. O.P. Kalisz 25 Dyw. P. Kalisz"; 2) KPŻP - miejsce śmierci: Śladów; zweryfikowano na podstawie B.Inf., sygn. 6062;
Ostatnie zmiany: 2011-02-15 23:58:43 przez Tomasz K. | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze