Karta poległego

Nazwisko: SALAMONOWICZ [1]
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Smalkowska
Data urodzenia: 29 styczeń 1909 [2]
Miejsce urodzenia: Warszawa
Rodzeństwo: Kazimierz (zm. 1968), Maria (zm. 1978), Felicja (zm. 2017), Jadwiga (ur. 6 I 1924)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Warszawa, ul. Brukowa 22 m 7 [ob. ul. Stefana Okrzei]
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: technik protetyk dentystyczny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Wojska saperskie
Stopień:

pchor. [3]
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1932-1933 - w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 26 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: zmarł w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie od ran głowy i klatki piersiowej
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Warszawa, Szpital Ujazdowski, cmentarz przyszpitalny (tzw. Cmentarz Obrońców Warszawy)
Data ekshumacji: <15 listopad 1951
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera C 25, rząd III, grób 26
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 139 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. i pochowanych na Cm. Kom. na Powązkach: Kwatera C 25 (maszynopis, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie), poz. 302 (dalej: ZCK W-wa).

Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Floriana w Warszawie, sygn. 55, akt urodzenia nr 514/1909 (dalej: APW).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Krystyna Solka, siostrzenica pochowanego).

Uwagi: Do 2008 r., kiedy z inicjatywy rodziny dokonano korekty w ówczesnej Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, figurował w ewidencji pochowanych pod nazwiskiem Salomonowicz.
Przypisy: [1] a) SALAMONOWICZ (źródło: APW; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) błędnie: SALOMONOWICZ (źródło: KPŻP; ZCK W-wa);
[2] a) 29 stycznia 1909 (źródło: APW; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) 1909 (źródło: KPŻP; ZCK W-wa);
[3] a) pchor. sap. (źródło: KPŻP; ZCK W-wa; archiwum rodzinne - zaświadczenie Administracji Cmentarza Wojskowego Powązki w Warszawie z 7 VII 1954 r.); b) plut. (źródło: archiwum rodzinne - pismo Biura Informacyjnego PCK z 14 VII 1954 r.); c) brak danych (źródło: APW);
Ostatnie zmiany: 2022-10-07 23:59:52 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stefan Salamonowicz w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej, 1932/1933 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Stefan Salamonowicz, lata 30. XX w. (fot. ze zb. rodzinnych).Stefan Salamonowicz, ok. 1938 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie Administracji Cmentarza Wojskowego Powązki w Warszawie z 7 lipca 1954 r. ws. ekshumacji i ponownego pochówku Stefana Salamonowicza (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie z 14 lipca 1954 r. do Anny Salamonowicz ws. okoliczności śmierci jej syna Stefana Salamonowicza (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze