Karta poległego

Nazwisko: SACHA
Imię #1: Jan
Imię #2: Stanisław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15 czerwiec 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 63 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 63 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Rulice
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: W czasie natarcia pułku na m. Bielawy i Rulice
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.136.

Obsada personalna 63 Toruńskiego p.p. dnia 1.IX.1939., s.20 - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 63 Pułku Piechoty w Toruniu.

Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w Biurze Wojewody. Znak: BW.II.5230.214.2011.WK. Łódź, 24 października 2011r.(dalej: Biuro Wojewody).
Uwagi: Obsada personalna 63 Toruńskiego p.p. dnia 1.IX.1939., s.20 - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie podaje, że por. rez. Socha, dowódca 2 kompanii, poległ 11.09.1939r. w Bielawach, w nawiasie wpisano 16.09. Łowicz ?.

Biuro Wojewody: prawdopodobnie spoczywa w Bielawach gm. Bielawy, Oddział Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej zwróci się do PCK o potwierdzenie tej informacji.
Ostatnie zmiany: 2011-11-05 05:35:43 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Jan Stanisław Sacha upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach. Stan z dn. 29.09.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze