Karta poległego

Nazwisko: RZEPKA
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 styczeń 1907
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci: od 4 IX 1939 d-ca II batalionu
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 28 DP
Jednostka: 72 pp
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 4 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: Dowódca II batalionu - od 4 IX 1939
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl. V (nr 14354)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Parzniew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Brwinów, ul. Powstańców Warszawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 10 I 1907. Po ukończeniu gimnazjum w latach 1927-1928 w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie, gdzie odbył przeszkolenie unitarne, potem w okresie 1928-1930 w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. - Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1930 z przydziałem do 72 pp w radomiu na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1933. Następnie d-ca kompanii. W latach 1937-1939 d-ca 4 kompanii w II Batalionie 72 pp. Podczas kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 4 kompanii, a od 4 IX 1939 d-ca II batalionu 72 pp w składzie 28 DP. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 72 pp. Poległ 12 IX 1939 podczas walk z Niemcami w Brwinowie. Pochowany na miejscowym cmentarzu.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 14354
Rocznik oficerski 1932;
Dziennik Personalny MSWoj. Nr 3 z 14 III 1933;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
S. M. Przybyszewski. 72 Pułk Piechoty. Pruszków 2003; M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=570
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 167.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 297 i 393 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski, s. 297: "Po otrzymaniu rozkazów pododdziały zaczęły dokonywać manewru w kierunku Katowic. Manewr 2/36 pp do Brwinowa odbywał się pod osłoną 3/36 pp i kompanii 72 pp por. Rzepki. [....]. W toku tej walki bataliony ponosiły dalsze straty; przy moście kolejowym zginął wyjątkowo energiczny por. Rzepka, a dowództwo kompanii 72 pp objął por. Utnicki."

Wróblewski, s. 393: Dowództwo armii „Warszawa” 28 września
Rozkaz do 28 DP
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX 1939
Za wykazane męstwo i poświęcenie z narażeniem życia nadaję niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
[....].
2 batalion:
śp. por. Rzepka Stanisław, dca 4 kompanii - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2011-12-07 00:36:30 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze