Karta poległego

Nazwisko: RZEPIAK
Imię #1: Albin [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1911 [2]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny: 831/K
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Czortków
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 9 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 9 p. uł. w składzie Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. bryg. Romana Abrahama
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 9 p. uł., m.in. w bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sieraków
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 135 (dalej: KPŻP).

Nieśmiertelnik Albina Rzepiaka (dolna połówka) odnaleziony w rejonie miejscowości Laski (zbiory prywatne).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 298 (dalej: Abraham 1990).

Przybyszewski A., 9 Pułk Ułanów Małopolskich, Pruszków 2002 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 78], s. 36 (dalej: Przybyszewski 2002).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza pochowanego na cmentarzu wojennym w Laskach (przede wszystkim imienia i daty urodzenia) jego identyfikacja w oparciu o nieśmiertelnik odnaleziony w rejonie miejsca śmierci wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) Albin (źródło: nieśmiertelnik); b) brak danych (źródło: KPŻP; Abraham 1990; Przybyszewski 2002);
[2] a) 1911 (źródło: nieśmiertelnik); b) brak danych (źródło: KPŻP; Abraham 1990; Przybyszewski 2002);
Ostatnie zmiany: 2019-01-22 17:01:55 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Awers dolnej połówki nieśmiertelnika Albina Rzepiaka odnalezionej w rejonie miejscowości Laski (pamiątka ze zb. prywatnych).Rewers dolnej połówki nieśmiertelnika Albina Rzepiaka odnalezionej w rejonie miejscowości Laski (pamiątka ze zb. prywatnych).

Komentarze