Karta poległego

Nazwisko: RYBICKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

uł.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Ułan w szwadronie ckm.
Przydział po 1 września 1939: 15 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: Ułan w szwadronie ckm.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Kampinos
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: "Posuwając się w dalszym ciągu tyralierą trafiliśmy pod ogień artylerii, a jeden z pocisków, który rozerwał się przed nami, trafił odłamkiem w brzuch idącego[...] uł.rez. Rybickiego. Dobiegłszy do niego zobaczyłem leżącego na wznak tego ułana, który ostatnim wysiłkiem wyrzekł te słowa: Panie poruczniku, zostawiłem żonę i troje dzieci. [...].Wezwany sanitariusz kpr. Rozmiarek stwierdził zgon i wykonał swój obowiązek odłamując połowę nieśmiertelnika." Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, maszynopis wspomnień por. Wacława Zielińskiego.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999.
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, maszynopis wspomnień por. Wacława Zielińskiego.
"Piętnastak" Biuletyn Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, nr 3/36, Październik 2002.
Uwagi: Pomijany dotąd na wykazach strat 15 pułku. Dzień śmierci i miejsce pochówku nieznane.
Ułan Zygmunt Rybicki określony błędnie we wspomnieniach por. Wacława Zielińskiego jako rezerwista, w rzeczywistości był we wrześniu 1939r., ułanem młodszego rocznika. Wcielony do Pułku 7 listopada 1939r. otrzymał przydział do szwadronu ckm (CAW, 15 Pułk Ułanów, Rozkaz dzienny Nr 185 z 8 listopada
1938r., sygn. I.321.15.25).
Ostatnie zmiany: 2010-11-17 19:11:46 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze