Karta weterana

Nazwisko: RYBIAŃSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 04 maj 1892
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: oficer w Oddziale IV sztabu armii „Poznań”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 04 V 1892. Uczestnik I wojny światowej. W WP od XI 1918. Jako oficer rezerwy uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. z zaliczeniem do rezerwy armii i równoczesnym powołaniem do służby czynnej w Korpusie Oficerów Piechoty. Odbył przeszkolenie dla młodszych oficerów w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. Następnie przydzielony do 82 pp, gdzie pełnił różne funkcje. W XII 1924 awansowany do stopnia kpt. sł. st. piech. z starszeństwem od 15 VIII 1924. Z dniem 15 V 1925 oddelegowany na kurs do Oddz. II Sztabu Generalnego na okres 6 miesięcy. Po ukończeniu kursu powraca do macierzystego pułk. W III 1930 przeniesiony z 82 pp do Korpusu Ochrony Pogranicza. Z KOP przeniesiony w 1936 do sztabu DOK VII w Poznaniu, gdzie pełnił początkowo funkcję referenta, potem kierownika ewakuacji i zasobów terenowych w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień. W kampanii wrześniowej 1939 oficer w Oddziale IV kwatermistrzowskim sztabu armii „Poznań”. Brał udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym Armii „Poznań”. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 jego losy n/n.
Odznaczony: KW, MN, SKZ.
Dz. Pers. Nr 8 z 25 II 1922;
Dz. Pers. Nr 67 z 24 VI 1925;
Dz. Pers. Nr 8 z 31 III 1930;
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=570
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 344.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-15 06:48:27 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze