Karta poległego

Nazwisko: RYBAK
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Kutno
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kutno, ul. Cmentarna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Imienna tablica epitafijna wmurowana w płytę nagrobną jednej z mogił indywidualnych w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna (wiek: 26 lat; stopień: strz.; przydział: 37 pp; data śmierci: 27 września 1939; miejsce śmierci: "pod Sochaczewem");

2) Jedna z trzynastu imiennych zbiorczych tablic pamiątkowych ściany pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna;

Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 131.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-08-22 21:21:51 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kwatera wojenna, Kutno, ul. Cmentarna (Ze zbiorów Muzeum Bitwy nad Bzurą Oddział Muzeum Regionalnego w Kutnie, strona Urz. Woj. w Łodzi: http://www.niepodleglosc.lodzkie.eu – stan z dn. 18 IV 2011r.) Tadeusz Rybak upamiętniony na jednej z trzynastu imiennych zbiorczych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna. Stan z dn. 23. 10. 2011 r. (fot. Wiesław Paluchowski). Tadeusz RYBAK upamiętniony na tablicy epitafijnej na płycie nagrobnej jednej z mogił indywidualnych w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna (fot. Wiesław Paluchowski).

Komentarze