Karta poległego

Nazwisko: RUDOWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Franciszek [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Artkie
Data urodzenia: 28 listopad 1897 [2]
Miejsce urodzenia: Grudusk, pow. Ciechanów
Rodzeństwo: Henryk Michał (22. 11. 1898. - 17. 09. 1940.), Jan Franciszek (04. 10. 1905. - 09. 10. 1943.), Eugeniusz Damazy (14. 6. 1907. - ????)
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 10 DP
Jednostka: 30 pp [3]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 kompanii I batalionu 30 pp w składzie Armii "Łódź" (Stankiewicze.com) lub kwatermistrz 30 pp w składzie Armii "Łódź" (Jarno 2004, Aneks 3 - s. 344)
Przydział po 1 września 1939: 30 pp w składzie Armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 3 kompanii I batalionu 30 pp w składzie Armii "Warszawa"
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Srebny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 21 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Warszawie na Placówce [4]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął podczas walk o Placówkę, na którą "21 września około godziny 9.30 nieprzyjaciel skierował potężne ześrodkowanie ognia artylerii, moździerzy i ognia pośredniego ciężkich karabinów maszynowych" (Głowacki 1985, s. 242). Według wspomnień por. J. Wielgomasza, dowódcy 1 kompanii ckm I batalionu 30 pp w składzie Armii "Warszawa": "Wieś stanęła w płomieniach, dym i kurz tamowały oddech. Nic już nie było widać. W czasie trwania nawały wyszły dwa niemieckie natarcia - z m. Gać na 2 kompanię i Wólki Węglowej na 1 kompanię, szybko posuwając się w terenie. Część naszego batalionu nie mogąc wytrwać w morderczym ogniu zaczęła się wycofywać do środka wsi. Wtedy właśnie nadbiegła odwodowa kompania z mjrem Kamińskim, kpt. Rudowskim na czele. Giną niemal natychmiast, w krótkich odstępach czasu" (cyt. za: Jarno 2004, s. 291).

Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy [5]
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna (A17-V-3)
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Tadeusz Franciszek Rudowski urodził się 28 listopada 1897 r. w Grudusku w pow. Ciechanów jako syn Franciszka (nauczyciela) i Zofii zd. Artkie. W latach 1919-1920 uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie służył w Wojsku Polskim jako podoficer zawodowy. W latach 1923-1925 odbywał szkolenie w Szkole Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy. 1 lipca 1925 r. został mianowany na stopień podporucznika służby stałej piechoty z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 10 pułku piechoty w Łowiczu. 1 lipca 1927 r. uzyskał awans na stopień podporucznika służby stałej piechoty. W latach 1927-1931 służył w Korpusie Ochrony Pogranicza, skąd przeniesiono go do 30 pułku piechoty w Warszawie, gdzie pełnił różne funkcje. 1 stycznia 1936 r. został awansowany na stopień kapitana służby stałej piechoty, by następnie otrzymać funkcję dowódcy 1 kompanii I batalionu 30 pp. W wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. wziął udział jako dowódca 3 kompanii I batalionu 30 pp w składzie 10 Dywizji Piechoty Armii "Łódź". Walczył z wrogiem na szlaku bojowym 30 pp, m.in. w bojach nad Wartą w rejonie m. Beleń i w walkach odwrotowych pod Skierniewicami. Nocą z 12/13 września wraz z pododdziałami pułku dotarł do Miłosnej, by 14 września dotrzeć do Warszawy, biorąc następnie udział w jej obronie. Poległ 21 września w m. Placówka.

Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 127 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 357 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Mławie, Akta stanu cywilnego parafii Grudusk, akt ur. nr 29/1898 Grudusk (dalej: APW Mława, ASC par. Grudusk).

Rybka R., Stepan K., Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006, s. 50 (dalej: Rybka, Stepan 2006).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 242, 293 (dalej: Głowacki 1985).

Jarno W., Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939, Warszawa 2004, s. 288, 290, 291, Aneks 3 - s. 344, Aneks 4 - s. 351 (dalej: Jarno 2004).

Rudowski Tadeusz Franciszek - . kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=570 [dostęp: 21. 08. 2012.] (dalej: Stankiewicze.com).

Badania genealogiczne Wiesława Brodeckiego.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Franciszek (źródło: APW Mława, ASC par. Grudusk); b) brak danych (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996; Głowacki 1985; Jarno 2004);
[2] a) 28 listopad 1897 (źródło: APW Mława, ASC par. Grudusk; Rybka, Stepan 2006; Stankiewicze.com); b) 28 października 1897 (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996; Głowacki 1985);
[3] a) 30 pp (źródło: KPŻP; Stankiewicze.com); b) sztab Armii "Poznań" (źródło: Kryska-Karski 1996);
[4] a) w Warszawie na Placówce (źródło: KPŻP); b) Placówka / w m. Placówka (źródło: Kryska-Karski 1996 / Głowacki 1985, s. 293; Stankiewicze.com);
[5] a) 1-MI Warszawa, Żoliborz, ul. Powązkowska (źródło: KPŻP); b) cm. W-wa, Powązki (źródło: Kryska-Karski 1996);
Ostatnie zmiany: 2012-08-22 13:31:48 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze