Karta poległego

Nazwisko: ROZMARYNOWSKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Obrona Narodowa
Stopień:

plut. pchor.
Przydział na 1 września 1939: 10 DP
Jednostka: baon ON Wieluń II
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu kompanii ON "Działoszyn"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 5 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Beleń
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął 5 września pod Beleniem podczas natarcia batalionu na pozycje niemieckiego 21 pułku piechoty.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Smutna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Kwatera żołnierzy września 1939r. i osób cywilnych, rząd 2.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa tablica epitafijna kwatery wojskowej poległych, zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. oraz osób cywilnych na ww. cmentarzu.;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Kranc S., Wieluńskie Bataliony Obrony Narodowej w Wojnie Obronnej Polski 1939 r. [w:] Siedem Wieków Wielunia - Studia i materiały pod redakcją Ryszarda Rosina, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź 1987.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-12-11 14:23:42 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jedna z wielu tablic epitafijnych kwatery wojskowej poległych, zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. oraz osób cywilnych - Cmentarz Rzymskokatolicki pw. Św. Wincentego w Łodzi, ul. Smutna 9 - „Doły”. Wśród poległych – plut. pchor. Jan Rozmarynowski.  (fot. Zbigniew Adamas, 23.08.2011r.)

Komentarze