Karta poległego

Nazwisko: ROŻEK
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz. [1]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 3 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Bełchów, gm. Nieborów [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: zginął trafiony omyłkowo kulą polskiego ckm plot. (B.Inf., sygn. 6062)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bełchów, cmentarz parafialny [4]
Lokalizacja grobu: nieznana
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich i cywilnym mieszkańcom Bełchowa poległym w tejże miejscowości we wrześniu 1939 r. wmurowana w ścianę Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie (jako: "NIEZNANY ŻOŁNIERZ, który poległ 3 IX na stacji kolejowej w Bełchowie podczas nalotu niemieckiego"); 2) Jedna ze zbiorczych imiennych tablic epitafijnych mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Nieborowie (stopień: szer.);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 125 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego (maszynopis), s. 118-119 (B.Inf., sygn. 6062).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) strz. (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
[2] a) 69 pp (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
[3] a) Bełchów, gm. Nieborów (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) Nieborów (źródło: KPŻP);
[4] a) Bełchów, cmentarz parafialny (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) Nieborów, mogiła zbiorowa (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2014-03-16 22:43:58 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze