Karta poległego

Nazwisko: ROŻEK
Imię #1: Alojzy
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Marcjanna
Nazwisko rodowe matki: Marecka
Data urodzenia: 22 kwiecień 1915
Miejsce urodzenia: Cielcza
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Giżyce
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Giżyce, kwatera wojenna [1]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Jedna z imiennych zbiorczych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Giżycach;

2) Krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rybnie;

Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 125 (dalej: KPŻP).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Giżyce (rękopis), poz. 517 (dalej: UG Iłów).

Archiwum rodzinne:
1) Urzęd Stanu Cywilnego w Mieszkowie, Wyciąg z aktu urodzenia Alojzego Rożka, z dn. 18. I. 1922 r.;

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 3 - s. 172 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi: 1) Głowacki 1969 - "z Gniezna";
Przypisy: [1] a) Giżyce, kwatera wojenna (źródło: KPŻP; UG Iłów); b) cmentarz w Rybnie (źródło: Głowacki 1969);
Ostatnie zmiany: 2012-04-24 01:42:37 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Wyciąg z aktu urodzenia Alojzego Rożka sporządzony dn. 18. I. 1922 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieszkowie, pow. jarociński (archiwum rodzinne).Strz. Alojzy Rożek (oznaczony strzałką) na fotografii zbiorowej 4 kompanii 69 pułku piechoty (archiwum rodzinne).Strz. Alojzy Rożek (oznaczony strzałką) - kadr z fotografii zbiorowej 4 kompanii 69 pułku piechoty (archiwum rodzinne).Strz. Alojzy Rożek (oznaczony strzałką) - kadr z fotografii zbiorowej 4 kompanii 69 pułku piechoty (archiwum rodzinne).Strz. Alojzy Rożek (w środku) - kadr z fotografii zbiorowej 4 kompanii 69 pułku piechoty (archiwum rodzinne).Strz. Alojzy Rożek - kadr z fotografii zbiorowej 4 kompanii 69 pułku piechoty (archiwum rodzinne).Strz. Alojzy Rożek (oznaczony strzałką) na fotografii zbiorowej, pamiątce ostrego strzelania 4 kompanii 69 pułku piechoty (archiwum rodzinne).Rewers fotografii zbiorowej 4 kompanii 69 pułku piechoty - pamiątki ostrego strzelania strz. Alojzego Rożka (archiwum rodzinne).Strz. Alojzy Rożek (oznaczony strzałką) - kadr z fotografii zbiorowej, pamiątki ostrego strzelania 4 kompanii 69 pułku piechoty (archiwum rodzinne).Strz. Alojzy Rożek (oznaczony strzałką) - kadr z fotografii zbiorowej, pamiątki ostrego strzelania 4 kompanii 69 pułku piechoty (archiwum rodzinne).Strz. Alojzy Rożek - kadr z fotografii zbiorowej, pamiątki ostrego strzelania 4 kompanii 69 pułku piechoty (archiwum rodzinne).Alojzy Rożek, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na kwaterze wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Rybnie. Stan z 2005r.

Komentarze