Karta weterana

Nazwisko: RÓŻAKOLSKI
Imię #1: Marian
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 plutonu w 1 baterii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 83, Aneks 1 - s. 152, Aneks 4 - s. 182, s. 188 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969: " 16 IX 1939r. ranny pod Różycami."

Głowacki 1969, s. 83: " Wysłane w czasie akcji ubezpieczenia tego pułku (pułk pancerny z XVI korpusu pancernego armii niemieckiej) po stronie polskiej. Jedno z nich spotkało się około godziny 15.00 z wychodzącym z m. Różyce 1 dywizjonem 17 pal (bez 2 baterii). Pluton niemieckich czołgów ostrzelał kolumnę dywizjonu z broni maszynowej. Dowodzący kolumną, w zastępstwie nieobecnego dowódcy dywizjonu, kpt. Ludomir Kiesewetter zdołał odprzodkować działa 1 plutonu 1 baterii 17 pal. Reszta kolumny rozbiegła się na wszystkie strony, pozostawiając wozy i sprzęt. Pluton przeciwnika przyjął walkę. Z odległości 300 m drugi działon trafił jeden czołg, ale od ognia niemieckich czołgów obsługa poniosła straty: polegli kanonierzy Marian Lewandowski i Franciszek Kleparek; śmiertelnie ranny został działonowy kpr. rez. Edmund Mik (urwana noga) i ranny celowniczy bomb. Józef Nowak. W pierwszym działonie ranny został w biodro działonowy kpr. Urban i celowniczy bomb. Zgorzelski (ranny w ramię), a przestraszona obsługa padła na ziemię. Wtedy kpt. Kiesewetter osobiście wraz z rannym kpr. Urbanem zastąpił obsługę i zniszczył drugi czołg nieprzyjaciela. W tym czasie został ranny w głowę dowódca plutonu - ppor. rez. Marian Różakolski."
Ostatnie zmiany: 2012-06-13 01:05:22 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze